Varhennetun vanhuuseläkkeen määrä

  Julkaisuaika 13.05.2014, Julkisuus: Julkinen

  Varhennetun vanhuuseläkkeen määrä on eläkkeen alkamista edeltävän kuukauden loppuun mennessä ansaittu eläke, johon tehdään varhennusvähennys.

  Varhennusvähennys on 0,6 prosenttia jokaiselta kuukaudelta, jolta eläkettä varhennetaan ennen 63 vuoden iän täyttämiskuukautta seuraavan kuukauden alkua.

  Kun julkisella puolella sovelletaan ns. 3 vuoden sääntöä, varhennusaika lasketaan 63 vuoden iästä, vaikka henkilökohtainen vanhuuseläkeikä on korkeampi.

  Työntekijä voi varhennetun vanhuuseläkkeen alkaessa olla useammassa rinnakkaisessa yksityisten alojen työeläkelakien mukaan vakuutetussa työsuhteessa ja varhennetulle vanhuuseläkkeelle siirryttyään jatkaa edelleen työskentelyä jossakin niistä. Jos tämä työsuhde päättyy ja työntekijä hakee siitä karttuneen vanhuuseläkkeen ennen 63 vuoden ikää, myös tästä työsuhteesta karttunut eläke varhennetaan siitä myönnettävän eläkkeen alkamisajankohtaan.

  Kunkin vuoden työ- ja etuusansiot tarkistetaan palkkakertoimella eläkkeen alkamisvuoden tasoon. Ennen vuotta 2004 muodostetut vapaakirjat tarkistetaan ensin puoliväli-indeksillä vuoden 2004 tasoon ja siitä palkkakertoimella vanhuuseläkkeen alkamisvuoden tasoon.

  Vuonna 1948 ja sen jälkeen syntyneille myönnettävä varhennettu vanhuuseläke tarkistetaan elinaikakertoimella.

  Varhennettu vanhuuseläke entisin perustein

  Varhennettu vanhuuseläke myönnetään entisin perustein yksityiseltä puolelta, jos eläke alkaa ennen kuin aiemman työkyvyttömyys- tai työttömyyseläkkeen tai kuntoutusrahan päättymisestä on kulunut kaksi vuotta. Julkiselta puolelta varhennettu vanhuuseläke myönnetään kuntoutusrahan jälkeen uusin perustein.

  Kun varhennettu vanhuuseläke myönnetään entisin perustein, eläke määräytyy päättyneen eläkkeen tai kuntoutusrahan perusteella seuraavasti:

  1. Päättynyt eläke tai kuntoutusraha tarkistetaan työeläkeindeksillä varhennetun vanhuuseläkkeen alkamisvuoden tasoon.
  2. Eläkkeeseen lisätään mahdollinen eläkeaikainen karttuma.
  3. Eläkkeeseen tehdään varhennusvähennys 0,6 prosenttia jokaiselta kuukaudelta, jolta eläkettä varhennetaan ennen 63 vuoden iän täyttämiskuukautta seuraavan kuukauden alkua.

  Julkiset alat

  Varhennettu vanhuuseläke kuntoutusrahan jälkeen myönnetään aina uusin perustein.

  Varhennettu vanhuuseläke 2004-sääntöjen mukaisella työkyvyttömyyseläkkeellä olevalle

  Varhennettu vanhuuseläke myönnetään entisin perustein myös silloin, kun 2004-sääntöjen mukaisella täysitehoisella työkyvyttömyyseläkkeellä (eläke sisältää tulevan ajan eläkeosan) oleva henkilö hakee varhennettua vanhuuseläkettä. Varhennettua vanhuuseläkettä voi hakea aikaisintaan 60 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta.

  Täyden työkyvyttömyyseläkkeen määrästä poistetaan ylimääräinen tulevan ajan eläkeosa varhennetun vanhuuseläkkeen eläketapahtumasta 65 vuoden ikään tai alennettuun eläkeikään. Näin saatu eläke varhennetaan 65 vuoden iästä. Varhennusprosentti on 0,4 prosenttia kutakin varhennuskuukautta kohden.

  Julkisella puolella oikeus varhennettuun vanhuuseläkkeeseen on 5 vuotta ennen henkilökohtaista vanhuuseläkeikää tai 65 vuoden ikää. Varhennetussa vanhuuseläkkeessä on lisäeläkeosuus mukana eikä eläkkeestä poisteta tulevan ajan osuutta.

  Jos hakija on ollut työssä eläkkeensä aikana, eläkeaikainen karttuma voidaan myöntää aikaisintaan 62 vuoden iästä. Se varhennetaan 63 vuoden iästä ja varhennusprosentti on 0,6 kutakin varhennuskuukautta kohden.

  Vuonna 1948 ja sen jälkeen syntyneillä eläkeaikaiseen karttumaan sovelletaan elinaikakerrointa.