Lykätyn vanhuuseläkkeen määrä

    Julkaisuaika 13.05.2014, Julkisuus: Julkinen

    Eläkkeeseen lisätään lykkäyskorotus, kun eläke alkaa sitä seuraavan kalenterikuukauden alusta, jona henkilö täyttää 68 vuotta ja 1 kuukautta.

    Henkilön 68 vuoden iän täyttämiskuukauden loppuun mennessä ansaitun eläkkeen määrää korotetaan 0,4 prosenttia jokaiselta lykätyltä kuukaudelta.

    Vuonna 1948 ja sen jälkeen syntyneillä 68 vuoden iän täyttämiskuukauden loppuun mennessä ansaitun eläkkeen määrään tehdään elinaikakerrointarkistus ja näin saatua eläkettä korotetaan 0,4 prosenttia jokaiselta lykätyltä kuukaudelta.