Vanhuuseläkkeen määrä 62-vuotiaalle työttömälle

  Julkaisuaika 13.05.2014, Julkisuus: Julkinen

  62-vuotiaalle työttömälle myönnettävän vähentämättömän vanhuuseläkkeen määrä on eläkkeen alkamista edeltävän kuukauden loppuun mennessä ansaittu eläke.

  Vähentämätön vanhuuseläke osatyökyvyttömyyseläkkeellä olevalle

  Jos vähentämätön vanhuuseläke myönnetään osatyökyvyttömyyseläkettä saavalle henkilölle, osatyökyvyttömyyseläkkeen määrä kerrotaan kahdella ja siihen lisätään mahdollisesta osatyökyvyttömyyseläkkeen aikaisesta työstä karttunut eläke. Eläkkeestä ei siis poisteta ylimääräistä tulevan ajan eläkeosaa. Ylimääräistä tulevan ajan eläkeosaa ei poisteta, vaikka osatyökyvyttömyyseläke olisi myönnetty vuoden 2004 säännösten mukaisesti.

  Elinaikakertoimen vaikutus

  Vuonna 1948 ja sen jälkeen syntyneiden vähentämättömään vanhuuseläkkeeseen sovelletaan elinaikakerrointa.

  Jos vähentämätön vanhuuseläke myönnetään vuoden 2004 sääntöjen mukaista osatyökyvyttömyyseläkettä saavalle, elinaikakerrointarkistus tehdään vain eläkeaikaisesta työstä karttuneeseen eläkkeeseen.