Viiden vuoden enimmäisaika EU-tilanteissa

  Julkaisuaika 13.05.2014, Julkisuus: Julkinen

  Kun komennuksen arvioitu kesto on enintään 5 vuotta, Suomi ja useat EU-maat hakevat lähtökohtaisesti poikkeusluvan, jonka perusteella henkilö vakuutetaan lähtömaassaan.

  Yli 5 vuotta pidemmäksi ajaksi poikkeuslupa voidaan myöntää vain erityistapauksissa. Tällaisia ovat esimerkiksi terveydelliset ja elämäntilanteeseen liittyvät syyt.

  Komennusaika arvioidaan maakohtaisesti

  Poikkeusluvan 5 vuoden enimmäisaika arvioidaan maakohtaisesti eikä työskentelyä eri maissa lasketa yhteen kokonaiskomennusaikaan.

  Poikkeusluvan edellytysten arviointi perustuu aina kokonaisharkintaan. Menettelyn edellytyksenä on, että se koituu työntekijän tai yrittäjän eduksi. Tällöin on otettava huomioon, kuinka kiinteät siteet henkilöllä on Suomeen vai onko hänelle muodostunut jo kiinteämmät siteet johonkin muuhun maahan. Jos henkilö vaihtaa työskentelymaata useita kertoja, hänelle ei välttämättä muodostu kiinteitä siteitä muualle, vaan hänellä voi edelleen olla kiinteimmät siteet Suomeen.

  Tarkemmat tiedot

  Esimerkki: Maakohtainen arviointi

  Työntekijä on ollut suomalaisen työnantajan lähettämänä työntekijänä poikkeusluvalla Italiassa 5 vuotta ja sen jälkeen Saksassa lähetetyn työntekijän todistuksella vuoden. Eläketurvakeskus voi hakea hänelle poikkeuslupaa Saksasta vielä 4 vuodeksi.