Lapsenhoito- ja opiskeluajoilta karttunut etuus kustannustenjaossa

  Julkaisuaika 13.05.2014, Julkisuus: Julkinen

  Alle kolmivuotiaan lapsen hoidosta ja opiskelusta karttuu työeläkkeeseen verrattavaa etuutta. Valtio kustantaa lain valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta (VEKL) perusteella karttuneet etuusosat. Myös VEKL-etuusosaan tuleva indeksi- ja kuntoutuskorotus ovat VEKL:n mukaista etuusosaa.

  VEKL:n perusteella saa tulevan ajan eläkettä, kun eläketapahtuma on vuonna 2010 tai sen jälkeen. Tämä tulevan ajan eläke jaetaan niiden eläkelakien ja eläkelaitosten vakuuttamien työansioiden suhteessa, jotka kohdistuvat tulevan ajan tarkasteluaikaan. Työansioihin tehdään PTEL-vähennys.

  Eläkelaitokset ilmoittavat maksamansa VEKL:n perusteella karttuneet etuusosat eläkemenotiedostolla.

  VEKL:n perusteella karttuneen etuusosan käsittelyyn EU-eläketilanteessa on erilliset ohjeet.

  Vuodesta 2007 lähtien myös kuntoutusrahaan sisältyvät VEKL:n perusteella karttuneet etuusosat peritään valtiolta. Vuonna 2006 maksettuja kuntoutusrahaan sisältyviä VEKL-osia ei kuitenkaan voi periä takautuvasti.