Takaisin

  Valtion eläkemaksuprosentit -aikasarja

  Julkaisuaika 08.03.2017, Julkisuus: Julkinen

  Vuosi Kokonaismaksukertymä Työnantajan maksu keskimäärin Hoitokuluosa1 Työntekijän osuus
  Keskimäärin Perus- maksu

  Korotettu  maksu2

  20193 24,4 17,15 - 7,25 6,75 8,25
  20183,4 23,76 16,88 0,29 6,88 6,35 7,85
  20174 23,64 16,97 0,32 6,67 6,15 7,65
  20164,5 24,08 17,80 0,33 6,28 5,70 7,20
  2015 26,36 20,10 0,36 6,26 5,70 7,20
  2014 26,45 20,36 0,38 6,09 5,55 7,05
  2013 24,87 19,24 0,39 5,63 5,15 6,50
  2012 24,96 19,34 0,37 5,62 5,15 6,50
  2011 24,92 19,77 0,45 5,15 4,7 6,0
  2010 25,12 20,22 0,51 4,90 4,5 5,7
  2009 25,03 20,38 0,50 4,65 4,3 5,4
  2008 24,68 20,24 0,42 4,44 4,1 5,2
  2007 24,66 20,03 0,42 4,63 4,3 5,4
  2006 23,99 19,38   4,61 4,3 5,4
  20056 24,10 19,17   4,93 4,6 5,8
  2004 23,58 18,98   4,60 4,6 4,6
  2003 23,32 18,72   4,60 4,6 4,6
  2002 23,29 18,89   4,40 4,4 4,4
  2001 22,26 17,76   4,50 4,5 4,5
  2000 22,43 17,73   4,70 4,7 4,7
  1999 21,54 16,84   4,70 4,7 4,7
  19987 20,98 16,28   4,70 4,7 4,7
  1997 24,64 20,14   4,50 4,5 4,5
  1996 24,99 20,69   4,30 4,3 4,3
  19958 25,13 21,13   4,00 4,0 4,0
  1994 27,20 24,20   3,00 3,0 3,0
  1993 26,66 23,66   3,00 3,0 3,0
  1992 26,12 26,12        
  1991 26,12 26,12        


  1 Vuosina 2007-2018 työnantajan eläkemaksuun sisältyi hoitokuluosa. Vuodesta 2019 alkaen erillistä hoitokuluosaa ei ole enää määritetty.

  2 Vuoteen 2016 saakka korotetun maksun piirissä olivat 53 vuotta täyttäneet, 2017 alkaen 53-62 -vuotiaat.

  3 Kokonaismaksukertymä sekä työnantajan ja työntekijän keskimääräinen maksu ovat arvioita

  4 Vuosien 2013-2015 eläkemaksujen laskennassa havaitusta virheestä johtuen valtion eläkemaksua on oikaistu keskimäärin 1,12 prosenttiyksikköä vuonna 2016, keskimäärin 1,15 prosenttiyksikköä vuonna 2017 ja keskimäärin 1,17 prosenttiyksikköä vuonna 2018.

  5 Vuoteen 2016 asti valtion eläkkeistä säädetiin Valtion eläkelaissa (VaEL).

  6 Vuodesta 2005 alkaen käytössä tariffimaksut

  7 Vuonna 1998 VaEL-maksua alettiin periä kunnilta. Maksu tuli käyttöön portaittain.

  8 Vuonna 1995 VaEL-maksua alettiin periä yksityisiltä VaEL-järjestelmäään kuuluvilta laitoksilta. Maksu tuli käyttöön portaittain.

  Työeläkemaksuista Etk.fi-sivuilla