Takaisin

  Kustannustenjaon q-kertoimet -aikasarja

  Julkaisuaika 05.10.2018, Julkisuus: Julkinen

  Vuosi qa qb qs qTVR(j) qTVR(m) qTVR(y) qy
  2017 0,435316 0,030294 0,001722 0,009824 0,009820 0,009816 1,0000
  2016 0,467094 0,031841 0,001476 0,011447 0,011442 0,011437 1,0000
  2015 0,469081 0,033548 0,001260 0,012192 0,012186 0,012180 1,0000
  2014 0,465953 0,034734 0,001055 0,011568 0,011561 0,011555 1,0000
  2013 0,448517 0,035496 0,000857 0,009736 0,009732 0,009727 1,0000
  2012 0,419195 0,036034 0,000683 0,008421 0,008417 0,008414 1,0000
  2011 0,403097 0,036947 0,000569 0,008056 0,008051 0,008046 1,0000
  2010 0,398117 0,039303 0,000497 0,009481 0,009474 0,009467 1,0000
  2009 0,385454 0,040825 0,000378 0,009023 0,009014 0,008999 1,0000
  2008 0,372399 0,037071 0,000210 0,005744 0,005738 0,005726 1,0000
  2007 0,394462 0,039670 0,000098 0,006711 - 0,006684 1,0000
  2006 0,391710 0,200270 0,000022 - - - 1,0000
  2005 0,367790 0,216208 - - - - 1,0000
  2004 0,3956 0,2345 - - - - 1,0000
  2003 0,4029 0,2449 - - - - 1,0000
  2002 0,4178 0,2475 - - - - 1,0000
  2001 0,3586 0,2343 - - - - 1,0000
  2000 0,3754 0,2317 - - - - 1,0000
  1999 0,4141 0,2401 - - - - 1,0000
  1998 0,4241 0,2396 - - - - 1,0000
  1997 0,4187 0,2574 - - - - 1,0000
  1996 0,4423 0,2542 - - - - 1,0000
  1995 0,4279 0,2647 - - - - 1,0000
  1994 0,3886 0,2872 - - - - 1,0000
  1993 0,4987 0,3063 - - - - 1,0000
  1992 0,4992 0,3547 - - - - 1,0000
  1991 0,3922 0,2656 - - - - 1,0000
  1990 0,4101 0,2285 - - - - 0,9921
  1989 0,4593 0,2703 - - - - 1,0000
  1988 0,4344 0,2955 - - - - 1,0000
  1987 0,4118 0,3146 - - - - 1,0000
  1986 0,3238 0,3211 - - - - 1,0000
  1985 0,3222 0,3049 - - - - 1,0000
  1984 0,3379 0,2893 - - - - 1,0000
  1983 0,3536 0,2516 - - - - 1,0000
  1982 0,2709 0,2024 - - - - 1,0000
  1981 0,3009 0,1807 - - - - 1,0000
  1980 0,3523 0,1639 - - - - 1,0000
  1979 0,4169 0,1730 - - - - 1,0000
  1978 0,4065 0,1788 - - - - 0,81880
  1977 0,3630 0,1588 - - - - 0,6558
  1976 0,3787 0,1463 - - - - 0,5249
  1975 0,3318 0,1300 - - - - 0,4238
  1974 0,2925 0,1124 - - - - 0,3496
  1973 0,2553 0,1054 - - - - 0,2870
  1972 0,2320 0,0972 - - - - 0,2286
  1971 0,2080 0,0700 - - - - 0,162
  1970 0,1780 0,0630 - - - - 0,070
  1969 0,1520 0,0480 - - - - -
  1968 0,1235 0,0290 - - - - -
  1967 0,1080 0,0180 - - - - -
  1966 0,1700 0,0150 - - - - -
  1965 0,6500 0,0150 - - - - -

  Taulukossa esitettyjen qa- ja qb -kertoimien perusteella jaetaan kustannukset TyEL/MEL-yhteisesti kustannettavasta eläkemenosta näiden lakien mukaista toimintaa harjoittavien eläkelaitosten kesken.

  Kertoimen qs perusteella jaetaan kustannukset palkattomilta ajoilta karttuneista eläkkeen osista kaikkien työeläkelaitosten kesken.

  Työttömyysvakuutusrahaston vuosittainen maksu ETK:n kautta eläkelaitoksille jaetaan eläkelaitosten kesken taulukon kertoimien qTVR perusteella. Maksulla katetaan työttömyys- ja eräiltä koulutusajoilta sekä vuorotteluvapaalta karttuva eläketurva.

  Kertoimen qy perusteella jaetaan kustannukset YEL-eläkemenosta YEL-toimintaa harjoittavien eläkelaitosten kesken. Jos yrittäjien maksamat vakuutusmaksut eivät riitä eläkemenon kattamiseen valtio kustantaa puuttuvan osuuden ja tällöin kertoimen qy arvo on yksi.

  Kustannustenjaon kertoimet lasketaan vuosittain ETK:ssa eläkelaitoksilta saatujen tietojen perusteella ja sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa kertoimien arvot.

  Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut vuoden 2017 kertoimet 5.10.2018.

  Kustannustenjaoista on kerrottu tarkemmin etk.fissä.

  Q-kertoimien laskentamuistiot löytyvät Säädöspalvelusta.