Takaisin

  Osaketuottokerroin (j) -aikasarja

  Julkaisuaika 12.08.2019, Julkisuus: Julkinen

  Vuosi j (%) OTQ1 (%) OTQ2 (%) OTQ3 (%) OTQ4 (%)
  2019   59,38 **) 6,36    
  2018 -8,42 -9,15 *) 20,62 11,09 -42,23
  2017 9,59 20,07 8,15 7,05 3,76
  2016 5,80 -20,23 -1,23 26,13 26,08
  2015 12,32 78,04 -12,28 -27,66 40,88
  2014 9,62 10,61 16,73 2,40 9,21
  2013 19,92 30,67 -4,99 35,34 23,09
  2012 15,10 61,07 -22,05 24,71 12,11
  2011 -17,61 1,81 -11,82 -55,29 14,81
  2010 20,67 42,69 -25,15 41,16 40,64
  2009 34,59 -24,62 102,35 85,35 16,08
  2008 -42,19 -41,45 -14,74 -45,11 -59,24
  2007 1,77 18,12 30,62 -8,01 -24,41

  Osaketuottokerroin j on lain eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta 11 §:n mukaisille kehittyneissä valtioissa säännellyllä markkinalla kaupankäynnin kohteina oleville osakesijoituksille laskettu eläkelaitosten keskimääräinen vuosituotto prosentteina vähennettynä yhdellä prosenttiyksiköllä.

  OTQn on kvartaalin vuositasoinen osaketuottokerroin ja se lasketaan eläkelaitosten keskimääräisistä kvartaalin mukaisista osaketuotoista.

  *) Laskennassa on otettu huomioon vuoden 2017 osaketuottokertoimen laskentaan virheellisesti ilmoitettujen tietojen korjaus. Vuositasoinen osaketuottokerroin ilman korjauksia on -8,95 %.

  **) Laskennassa on otettu huomioon vuoden 2018 osaketuottokertoimen laskentaan virheellisesti ilmoitettujen tietojen korjaus. Vuositasoinen osaketuottokerroin ilman korjauksia on 59,45 %.

  Arvioitu osaketuottokerroin j'

  Vuosi j' (%)* j' (%)** j' (%)***
  2018 -3,24 -9,04 -8,41
  2017 9,48 9,64 9,49
  2016 0,53 5,60 7,06
  2015 14,49 11,15 12,20
  2014 10,46 8,83 9,26
  2013 20,27 21,47 18,99
  2012 14,84 16,94 14,89
  2011 -15,92 -16,26 -17,49
  2010 15,42 18,42 19,41
  2009 30,76 34,59 35,24
  2008 -44,62 -43,17 -41,99
  2007 5,37 2,57     -

  *Lasketaan marras-joulukuun vaihteessa osakeindeksien pistelukujen sekä Telan laskemien alueiden painokertoimien perusteella.
  **Lasketaan joulukuun lopussa osakeindeksien pistelukujen sekä Telan laskemien alueiden painokertoimien perusteella.
  *** Lasketaan tammikuussa eläkelaitosten ilmoittamien arviotietojen perusteella.

  Eläketurvakeskus laskee eläkelaitosten tilinpäätöksiä varten oheisen taulukon mukaisia arvioita kuluvan kalenterivuoden osaketuottokertoimesta. Arviot lähetetään muistiona laskuperusteasiain neuvottelukunnalle ja palveluyhtiöille.

  Osaketuottokertoimesta on kerrottu tarkemmin etk.fissä.

  Osaketuottokertoimen laskentamuistiot löytyvät Säädöspalvelusta.