Överenskommelse mellan Försäkringskassan och Folkpensionsanstalten/Pensionsskyddcentralen om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad rehabilitering i gränsöverskridande situationer

    Julkaisuaika 01.01.2015, Julkisuus: Julkinen

    Lataa asiakirja