Takaisin

  Täydennyskerroin (b16) -aikasarja

  Julkaisuaika 11.09.2019, Julkisuus: Julkinen

  Vuosi 1.1. (%) 1.4. (%) 1.7. (%) 1.10. (%)
  2019 1,23 0,68 0,92 1,00
  2018 1,35 1,34 1,31 1,24
  2017 1,09 1,23 1,52 1,61
  2016 1,16 1,30 1,01 1,01
  2015 1,91 1,81 2,28 1,90
  2014 1,04 1,22 1,61 1,87
  2013 0,71 0,98 1,20 0,85
  2012 0,00 0,09 0,71 0,56
  2011 1,10 1,10 1,24 1,01

  Rahastoonsiirtovelvoitteen mukaisesti TyEL-eläkelaitokset ja Merimieseläkekassa vahvistavat vanhuuseläkevastuitaan vuosittain täydennyskerrointa vastaavalla vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkevastuiden tuotolla. Täydennys kohdistetaan 55 vuotta täyttäneiden henkilöiden vanhuuseläkevastuisiin.

  Eläkevastuun täydennyskertoimen arvo vahvistetaan neljännesvuosittain vuoden 2011 kolmannesta neljänneksestä lähtien. Aiemmin täydennyskertoimen arvo vahvistettiin kaksi kertaa vuodessa.

  Vuosi 1.1. (%) 1.7. (%)
  2010 0,24 0,98
  2009 0,00 0,00
  2008* 3,03 1,58
  2007 2,46 2,96

  *Vuonna 2008 täydennyskertoimella tehtävä vanhuuseläkevastuiden täydennys määriteltiin lain 853/2008 1 §:n perusteella nollaksi.

  Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut täydennyskertoimen arvon vuoden 2019 lokakuun alusta lähtien 10.9.2019.

  Täydennyskertoimesta on kerrottu tarkemmin etk.fissä.

  Täydennyskertoimen vertailuarvon laskentamuistiot löytyvät Säädöspalvelusta.