ETK:n kustannus- ja luottovakuutuskertoimet -aikasarja

  Julkaisuaika 27.11.2017, Julkisuus: Julkinen

  Kertoimet 1e, 2e, gj ja gm

  Vuosi 1e 2e gj gm
  2019 0,00039 0,00042 3/4 9/10
  2018 0,00037 0,00042 2/3 9/10
  2017 0,00041 0,00047 2/3 9/10
  2016 0,00043 0,00048 2/3 9/10
  2015 0,00046 0,00053 2/3 9/10
  2014 0,00053 0,00060 2/3 9/10
  2013 0,00047 0,00054 2/3 9/10
  2012 0,00038 0,00044 2/3 9/10
  2011 0,00055 0,00063 2/3 9/10
  2010 0,00064 0,00073 2/3 9/10
  2009 0,00059 0,00076 1/3 2/3
  2008 0,00064 0,00082 1/3 2/3

  Taulukossa esitettyjen kertoimien perusteella määritellään eläkelaitosten osuudet Eläketurvakeskuksen kustannuksista. Eläkelaitokset osallistuvat ETK:n kustannuksiin siltä osin kuin ETK:n saamat toimintokohtaiset palvelumaksut ja muut tuotot eivät niihin riitä. Vuodesta 2008 alkaen kustannuksiin ovat osallistuneet myös julkisten alojen eläkelaitokset. Kustannukset jaetaan eläkelaitosten kesken lakisääteisen toiminnan laajuuden suhteessa.

  Tarkemmin kustannusosuuksien määräytyminen selvitetään kustannustenjakoperusteessa.

  Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut vuoden 2019 kertoimet 20.11.2018.

  Kertoimet, e, e' ja e''

  Vuosi e e' e''
  2007 0,00084 - 0,0006
  2006 0,0048 - -
  2005 0,0044 - -
  2004 0,0054 0 0,0007
  2003 0,0042 0 0,0006
  2002 0,0037 0 0,0025
  2001 0,0037 0 0,0025
  2000 0,0041 0 0,0035
  1999 0,0042 0 0,0052
  1998 0,0042 0 0,0029
  1997 0,0043 0 -
  1996 0,0043 0,0147 -
  1995 0,0041 0,0198 -
  1994 0,0041 0,0198 -
  1993 0,0040 0,0165 -
  1992 0,0045 - -
  1991 0,0039 - -
  1990 0,0040 - -
  1989 0,0044 - -
  1988 0,0053 - -
  1987 0,0055 - -
  1986 0,0060 - -
  1985 0,0060 - -
  1984 0,0055 - -
  1983 0,0050 - -
  1982 0,0050 - -
  1981 0,0050 - -
  1980 0,0070 - -
  1979 0,0080 - -
  1978 0,0080 - -
  1977 0,0090 - -
  1976 0,0080 - -
  1975 0,0080 - -
  1974 0,0080 - -
  1973 0,0080 - -
  1972 0,0080 - -
  1971 0,0080 - -
  1970 0,0100 - -
  1969 0,0100 - -
  1968 0,0100 - -
  1967 0,0100 - -
  1966 0,0070 - -
  1965 0,0070 - -
  1964 0,0100 - -

  Taulukon kertoimen e perusteella määräytyivät eläkelaitosten kustannukset ETK:n kuluista ja kertoimien e’ ja e’’ perusteella osuudet Garantian kustannuksista tai palautuksista.

  ETK:n lopetti luottovakuutustoimintansa ja vakuutuskanta siirrettiin vuonna 1993 Garantialle. Kannan mukana siirrettyjen varojen riittävyydestä riippuen TEL-LEL- ja TaEL-toimintaa harjoittavat eläkelaitokset yhdessä kattoivat puuttuvaa osaa tai saivat palautusta Garantialta. Vuoden 2007 e’’ perusteella ETK jakoi Garantian osakkeiden myynnistä saadut varat eläkelaitoksille.

  ETK-kustannuskertoimista on kerrottu tarkemmin etk.fissä.

  ETK-kustannuskertoimien laskentamuistiot löytyvät Säädöspalvelusta.

  Aiheeseen liittyvät

  Lait, asetukset ja perusteet