Takaisin

  TyEL- ja MEL-vakuutusmaksuprosentit -aikasarja

  Julkaisuaika 29.11.2016, Julkisuus: Julkinen

  Muutokset edelliseen

  Vuodesta 2016 alkaen MEL-maksussa työntekijän maksuosuus on yhtenevä TyEL-maksun työntekijän maksuosuuden kanssa.

  Vuosi TyEL*

  Työn- antajan
  maksu

  Työntekijän
  osuus**
  MEL

  Työn- antajan
  maksu

  Työntekijän
  osuus**
    Keskim. Keskim. Keskim. Perus- maksu Korotettu maksu*** Keskim.   Keskim. Perus- maksu Korotettu maksu***
  2019 24,4 17,35 7,05 6,75 8,25 20,0 12,8 7,2 6,75 8,25
  2018 24,4 17,75 6,65 6,35 7,85 20,0 13,2 6,8 6,35 7,85
  2017 24,4 17,95 6,45 6,15 7,65 22,0 15,4 6,6 6,15 7,65
  2016 24,0 18,00 6,00 5,70 7,20 22,8 16,7 6,1 5,70 7,20
  2015 24,0 18,00 6,00 5,70 7,20 22,8 11,4 11,4 11,4 11,4
  2014 23,6 17,75 5,85 5,55 7,05 22,8 11,4 11,4 11,4 11,4
  2013 22,8 17,35 5,45 5,15 6,50 22,6 11,3 11,3 11,3 11,3
  2012 22,8 17,35 5,45 5,15 6,50 22,4 11,2 11,2 11,2 11,2
  2011 22,1 17,1 5,0 4,7 6,0 22,2 11,1 11,1 11,1 11,1
  2010 21,6 16,9 4,7 4,5 5,7 22 11 11 11 11
  2009 21,3 16,8 4,5 4,3 5,4 22 11 11 11 11
  2008 21,1 16,8 4,3 4,1 5,2 22 11 11 11 11
  2007 21,1 16,7 4,4 4,3 5,4 22 11 11 11 11

  *Keskimääräinen perittävä TyEL:n mukainen vakuutusmaksu sisältää työnantajakohtaisen asiakashyvityksen, mahdollisen tilapäisen alennuksen sekä suurten sopimustyönantajien hoitokulu- ja maksutappioalennuksen.
  **Työntekijöiden maksuosuus sisältyy taulukossa esitettyihin maksuprosentteihin.

  *** Vuoteen 2016 saakka korotetun maksun piirissä olivat 53 vuotta täyttäneet, 2017 alkaen 53-62 -vuotiaat.

  Tilapäisten työnantajien maksuprosentit tarkemmissa tiedoissa.

  Tarkemmat tiedot

  Vuosi Tilapäiset työnantajat
  2019 25,2
  2018 25,3
  2017 25,1
  2016 25,1
  2015 24,7
  2014 24,2
  2013 23,8
  2012 23,3
  2011 23,0
  2010 22,4
  2009 22,4
  2008 22,4
  2007 22,04

  Tilapäinen alennus sopimustyönantajille

  TyEL-maksuun tehtiin tilapäisiä alennuksia työkyvyttömyys- ja työttömyysliikkeen ylijäämästä vuosina 2007-2011 pienille työnantajille sekä vuonna 2013 kaikille työnantajille. Vuonna 2016 alennus kohdistettiin osittain pienille ja osittain kaikille työnantajille. Alennuksen johdosta näiden vuosien keskimääräinen perittävä maksu aleni.

  Vuosi Keskim. maksu ilman tilapäistä alennusta Alennus keskim. (%-yksikköä) Keskim. perittävä maksu Pienten työnantajien alennus (%-yksikköä)
  2019 24,4 - 24,4 -
  2018 24,4 - 24,4 -
  2017 24,4 - 24,4 -
  2016 24,4 0,4 24,0 0,5
  2015 24,0 - 24,0 -
  2014 23,6 - 23,6 -
  2013 23,2 0,4 22,8 0,4
  2012 22,8 - 22,8 -
  2011 22,4 0,3 22,1 0,5
  2010 22,0 0,4 21,6 0,6
  2009 22,0 0,7 21,3 1,0
  2008 21,8 0,7 21,1 1,0
  2007 21,6 0,5 21,1 0,6
  2006* 21,6 0,4 21,2 0,6

  *Vuoden 2006 luvut ovat TEL:n mukaisia. Alennus tehtiin ensimmäisen kerran vuonna 2006.

  TyEL-maksun osat keskimäärin

  Vuosi Vanhuuseläke Tk-eläke Tt-eläke Tasausosa Muut Arvioidut hyvitykset Tilapäinen alennus Yhteensä
  2019 3,5 0,9 - 19,8 0,8 -0,6 - 24,4
  2018 3,5 1,0 - 19,8 0,8 -0,7 - 24,4
  2017 3,5 0,9 - 19,7 0,8 -0,5 - 24,4
  2016 2,9 0,9 - 20,2 0,9 -0,5 -0,4 24,0
  2015 2,9 0,8 - 19,9 0,9 -0,5 - 24,0
  2014 2,9 0,9 0,0 19,3 0,9 -0,4 - 23,6
  2013 2,9 0,9 0,0 18,9 0,9 -0,4 -0,4 22,8
  2012 2,9 1,0 0,0 18,3 0,9 -0,3 - 22,8
  2011 2,9 1,0 0,0 18,0 0,9 -0,4 -0,3 22,1
  2010 2,9 1,3 0,0 17,1 1,0 -0,3 -0,4 21,6
  2009 2,9 1,6 0,0 16,8 1,0 -0,3 -0,7 21,3
  2008 2,9 1,8 0,0 16,6 1,0 -0,5 -0,7 21,1
  2007 3,0 2,0 0,0 16,1 0,9 -0,4 -0,5 21,1
  • Vuonna 2007 TYEL-maksuun tuli 0,06 prosenttiyksikön alennus, joka johtuu Eläketurvakeskuksen omistamien Garantian osakkeiden myynnistä saatujen varojen palauttamisesta työnantajille.
  • Osa Muut sisältää:
  • maksutappio-osan
  • hoitokuluosan
  • lakisääteiset maksut
  • vuonna 2007 ETK:n luottovakuutusosaa

  Työeläkemaksuista Etk.fi-sivuilla