Vanhuuseläkkeen määrä, kun ennen vuotta 1958 syntynyt henkilö saa lisäpäivärahaa

  Julkaisuaika 01.01.2017, Julkisuus: Julkinen

  Muutokset edelliseen

  Ohjeeseen on lisätty tieto osittaisella vanhuuseläkkeellä olevan vähentämättömästä vanhuuseläkkeestä 62-vuotiaana.

  Ennen vuotta 1958 syntyneellä henkilöllä on oikeus varhennusvähennyksellä vähentämättömään vanhuuseläkkeeseen 62-vuotiaana, jos henkilö saa työttömyyspäivärahaa lisäpäiväoikeuden perusteella.

  Vähentämättömän vanhuuseläkkeen määrä on eläkkeen alkamista edeltävän kuukauden loppuun mennessä ansaittu eläke.

  Jos henkilöllä on julkisten alojen palvelua ennen vuotta 1995, julkisten alojen palvelusta ennen vuotta 1995 karttunut peruseläke normeerataan, eli 2 prosentin karttuma muunnetaan 1,8 prosentiksi. Normeeraus tehdään, kun vanhuuseläke alkaa ennen 65 vuoden ikää.

  Vähentämätön vanhuuseläke osatyökyvyttömyyseläkkeellä olevalle

  Jos vähentämätön vanhuuseläke myönnetään osatyökyvyttömyyseläkettä saavalle henkilölle, osatyökyvyttömyyseläkkeen määrä kerrotaan kahdella ja eläkkeen määrään lisätään mahdollisesta osatyökyvyttömyyseläkkeen aikaisesta työstä karttunut eläke. Eläkkeestä ei poisteta ylimääräistä tulevan ajan eläkeosaa. Ylimääräistä tulevan ajan eläkeosaa ei poisteta, vaikka osatyökyvyttömyyseläke olisi myönnetty vuoden 2004 säännösten mukaisesti.

  Vähentämätön vanhuuseläke osittaisen vanhuuseläkkeen jälkeen

  Jos vähentämätön vanhuuseläke myönnetään osittaista vanhuuseläketta saavalle henkilölle, varhennusvähennys säilyy osittaisen vanhuuseläkkeen osuudessa aiemman suuruisena. Muilta osin vanhuuseläkkeen määrä on vähentämätön osittaisen vanhuuseläkkeen jälkeen.

  Elinaikakertoimen soveltaminen vähentämättömään vanhuuseläkkeeseen

  Vähentämättömään, 62-vuotiaana myönnettävään vanhuuseläkkeeseen sovelletaan elinaikakerrointa.

  Jos vähentämätön vanhuuseläke myönnetään vuoden 2004 sääntöjen mukaista osatyökyvyttömyyseläkettä saavalle, elinaikakerrointarkistus tehdään vain eläkeaikaisesta työstä karttuneeseen eläkkeeseen.