Etätyössä EU-maassa

  Julkaisuaika 23.06.2016, Julkisuus: Julkinen

  Muutokset edelliseen

  - lisätty liitos "Työntekijänä EU-maissa yleiskuvaus"-ohjeeseen


  Etätyötä toisessa EU-maassa tekevää työntekijää voidaan pitää Suomesta lähetettynä työntekijänä, jos

  • edellytykset Suomen sosiaaliturvaan kuulumiselle täyttyvät ja
  • työnantaja hakee hänelle todistusta Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta.

  Edellytykset kuulua Suomen sosiaaliturvaan ovat siis samat kuin lähetetyillä työntekijöillä.

  Työnantajan tulee suostua

  • etätyön tekemiseen ja
  • siihen, että etätyöstä sosiaaliturva järjestetään Suomessa.

  Jos työnantaja ei hae työntekijälle todistusta Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta, tulee sosiaaliturva tästä työstä järjestää työskentelymaassa.
   

   

  Aiemmin voimassa

  Myöhemmin voimassa