Takaisin

  Viranomaisvalvonta työeläkejärjestelmässä

  Julkaisuaika 01.01.2017, Julkisuus: Julkinen

  Muutokset edelliseen

  Ohjeeseen on päivitetty Kevan sekä valtion ja kirkon eläkerahaston valvontaa koskeva kappale.

  Yksityisten alojen eläkelaitosten ja Eläketurvakeskuksen valvonta

  Finanssivalvonnan valvontatehtävät

  Finanssivalvonta on rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen, joka valvoo ja tarkastaa muun muassa seuraavia työeläkejärjestelmässä toimivia tahoja:

  • yksityisten alojen työeläkevakuutusyhtiöt
  • eläkesäätiöt
  • eläkekassat
  • Maatalousyrittäjien eläkelaitos
  • Merimieseläkekassa.

  Finanssivalvonnan valvonta on laillisuusvalvontaa, ei tarkoituksenmukaisuusvalvontaa.

  Finanssivalvonta valvoo, että eläkelaitokset

  • noudattavat lakia ja hyvää vakuu­tustapaa sekä
  • käyttävät toiminnassaan asianmukaisia menettelytapoja.

  Finanssivalvonta valvoo erityisesti eläkelaitosten talouden ja vakavaraisuuden kehitystä.

  Finanssivalvonta

  • vahvistaa eläkesäätiöiden ja -kassojen säännöt
  • pitää eläkesäätiö- ja eläkekassarekisteriä sekä työeläkevakuutusyhtiöiden toimiluparekisteriä
  • seuraa yhteistyössä Kilpailu- ja kuluttajaviraston kanssa työeläkevakuutusyhtiöiden kilpailuolosuhteita
  • selvittää kilpailunrajoituksia
  • ryhtyy toimenpiteisiin kilpailunrajoitusten vahingollisten vaikutusten poistamiseksi
  • tekee aloitteita kilpailun edistämiseksi
  • valvoo Eläketurvakeskuksen taloutta.

  STM:n tehtävät

  STM:n tehtävänä on

  • vakuutusalaa koskevan lainsäädännön valmistelu
  • lakisääteisen työeläkevakuutuksen vakuutusehtojen ja laskuperusteiden vahvistaminen
  • vakuutusalaa koskevan Euroopan unionin piirissä tapahtuvan ja muun kansainvälisen yhteistyön koordinointi.

  STM:n ja valtioneuvoston yleisistunnon ratkaistaviksi kuuluvat vakuutusyhtiöiden kuten työeläkeyhtiöiden perustaminen ja toimilupaa koskevat päätökset.

  Kevan sekä valtion ja kirkon eläkerahastojen valvonta

  Valtiovarainministeriölle kuuluu

  • Kevan yleisvalvonta
  • valtion eläkerahaston toiminnan valvonta.

  Finanssivalvonta valvoo

  • Kevan rahoitustoiminnan suunnittelua ja Kevan varojen sijoittamista
  • valtion eläkerahaston sijoitustoimintaa
  • kirkon eläkerahaston sijoitustoimintaa.