Julkisten alojen työntekijöihin sovellettavan eläkelain määräytyminen

  Julkaisuaika 01.02.2017, Julkisuus: Julkinen

  Julkisten alojen työntekijöihin sovellettava eläkelaki

  Kunnan työntekijät

  Kuntatyönantajien palveluksessa oleviin henkilöihin sekä Kevan muiden jäsenyhteisöjen palveluksessa oleviin henkilöihin sovelletaan Julkisten alojen eläkelakia.

  Yhdistykset, osakeyhtiöt ja säätiöt

  Kevan jäsenyhteisöksi voi liittyä yhdistys, jonka kaikki jäsenet ovat Kevan jäsenyhteisöjä tai niiden muodostamia yhdistyksiä.

  Osakeyhtiö voi liittyä jäsenyhteisöksi, jos sen kaikki osakkeet ovat Kevan jäsenyhteisöjen omistuksessa. Myös sellainen osakeyhtiö tai säätiö voi liittyä jäsenyhteisöksi, jossa

  • yhdellä tai useammalla Kevan jäsenyhteisöllä on kirjanpitolain 1 luvun 5 §:ssä tarkoitettu määräysvalta ja joka tuottaa kuntien lakiin perustuvien tehtävien hoidon edellyttämiä palveluja sekä niitä välittömästi palvelevia toimintoja
  • jossa yhdellä tai useammalla Kevan jäsenyhteisöllä on kirjanpitolain 1 luvun 5 §:ssä tarkoitettu määräysvalta ja jonka työntekijöiden enemmistö on välittömästi ennen osakeyhtiön tai säätiön perustamista kuulunut Julkisten alojen eläkelain piiriin.

  Valtion työntekijät

  Valtion palveluksessa oleviin henkilöihin (ml. sotilaat) sovelletaan Julkisten alojen eläkelakia.

  Seurakuntien työntekijät

  Evankelis-luterilaisten seurakuntien palveluksessa oleviin sovelletaan Julkisten alojen eläkelakia.

  Kansaneläkelaitoksen työntekijät

  kansaneläkelaitoksen palveluksessa oleviin henkilöihin sovelletaan Julkisten alojen eläkelakia.