Livslängdskoefficientens värden

  Julkaisuaika 06.06.2017, Julkisuus: Julkinen

  Muutokset edelliseen

  Livslängdskoefficienten fastsställd för år 2017 har lagts till. Den förväntade livslängden vid 63 års ålder har ändrats till den förväntade livslängden vid 62 års ålder. Kolumnen för det år då årskullen fyller 63 år har utelämnats. Prognoserna överensstämmer med 2017 års reform.

  Livslängdskoefficienten fastställs för varje födelseårskull vid 62 års ålder. Livslängdskoefficienten tillämpas på alla ålders- och invalidpensioner enligt arbetspensionslagarna.

  Pensionsskyddscentralen räknar prognoserna för livslängdskoefficienten utifrån Statistikcentralens befolkningsprognoser. Pensionsskyddscentralen uppdaterar prognoserna årligen. Prognoserna har gjorts för att det ska vara möjligt att göra planer för arbetspensionssystemet och för att det ska gå att göra uppskattningsberäkningar av de försäkrades pensioner.

  Livslängdskoefficienterna i följande tabell har räknats utifrån Statistikcentralens befolkningsprognos för år 2015. I tabellen är de fastställda koefficienterna angivna med fem decimalers noggrannhet och de uppskattade koefficienterna med tre decimalers noggrannhet.

  År då livslängdskoefficienten
  fastställs  (62 års ålder)

  Födelseår

  Livslängdskoefficient

  Förväntad livslängd vid
  62 års ålder

  Fastställda koefficienter

  2009

  1947

  1,00000

  21,7

  2010

  1948

  0,99170

  21,8

  2011

  1949

  0,98689

  22,0

  2012

  1950

  0,98351

  22,0

  2013

  1951

  0,97914

  22,2

  2014

  1952

  0,97552

  22,3

  2015

  1953 0,97200 22,4
  2016

  1954

  0,96800 22,7

  2017

  1955 0,96344 22,9
  Prognoser

  2018

  1956

  0,957

  23,0

  2019

  1957

  0,951

  23,2

  2020

  1958

  0,946

  23,3

  2021

  1959

  0,940

  23,5

  2022

  1960

  0,935

  23,6

  2023

  1961

  0,930

  23,8

  2024

  1962

  0,925

  23,9

  2025

  1963

  0,920

  24,0

  2026

  1964

  0,915

  24,2

  2027

  1965

  0,915

  24,3

  2028

  1966

  0,912

  24,5

  2029

  1967

  0,910

  24,6

  2030

  1968

  0,909

  24,7

  2031

  1969

  0,907

  24,9

  2032

  1970

  0,905

  25,0

  2033

  1971

  0,902

  25,2

  2034

  1972

  0,900

  25,3

  2035

  1973

  0,900

  25,4

  2036

  1974

  0,898

  25,5

  2037

  1975

  0,896

  25,7

  2038

  1976

  0,895

  25,8

  2039

  1977

  0,893

  25,9

  2040

  1978

  0,891

  26,0

  2041

  1979

  0,889

  26,2

  2042

  1980

  0,888

  26,3

  2043

  1981

  0,886

  26,4

  2044

  1982

  0,884

  26,5

  2045

  1983

  0,883

  26,7

  2046

  1984

  0,881

  26,8

  2047

  1985

  0,880

  26,9

  2048

  1986

  0,879

  27,0

  2049

  1987

  0,878

  27,1

  2050

  1988

  0,876

  27,2

  2051

  1989

  0,875

  27,3

  2052

  1990

  0,874

  27,4

  2053

  1991

  0,873

  27,5

  2054

  1992

  0,872

  27,7

  2055

  1993

  0,871

  27,8

  2056

  1994

  0,870

  27,9

  2057

  1995

  0,867

  28,0

  2058 1996

  0,866

  28,1

  2059

  1997 0,866 28,2

  2060

  1998 0,865 28,3

  2061

  1999 0,864 28,4