Osittainen varhennettu vanhuuseläke -Opas eläkelaitoksille

    Julkaisuaika 28.09.2017, Julkisuus: Julkinen

    Muutokset edelliseen

    Päivitettyyn oppaaseen on lisätty tietoa eläketuesta ja kohtaa työmarkkinatuesta on täsmennetty. Myös joihinkin Kelan etuuksia koskeviin kohtiin on tehty pieniä täsmennyksiä.

    Lataa asiakirja

    Aiemmin voimassa