Eläkeiät eri ikäluokille

  Julkaisuaika 02.01.2019, Julkisuus: Julkinen

  Muutokset edelliseen

  Ohjeeseen on päivitetty vuonna 1957 syntyneelle ikäluokalle vahvistettua elinaikakerrointa vastaava tavoite-eläkeikä. Ohjeeseen on päivitetty eläkeikäennusteet Tilastokeskuksen vuoden 2018 väestöennusteen perusteella.

  Ennen vuotta 1955 syntyneillä ikäluokan alin vanhuuseläkeikä on 63 vuotta. Vuonna 1955 syntyneistä alkaen ikäluokan alin vanhuuseläkeikä nousee 3 kuukautta jokaista ikäluokkaa kohti, kunnes saavutetaan 65 vuoden eläkeikä. Ikäluokan alin vanhuuseläkeikä on 65 vuotta vuonna 1962–1964 syntyneillä.

  Ikäluokan alin vanhuuseläkeikä sopeutetaan elinajanodotteen muutokseen

  Vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneiden ikäluokan alin vanhuuseläkeikä sopeutetaan elinajanodotteen muutokseen. Myös osittaisen vanhuuseläkkeen alaikäraja ja työuraeläkkeen alaikäraja muuttuvat yhtä monella kuukaudella kuin ikäluokan alin vanhuuseläkeikä.

  Ikärajojen tarkistaminen tehdään sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella, jolla ikäluokan alin vanhuuseläkeikä, osittaisen vanhuuseläkkeen ikäraja sekä työuraeläkkeen ikäraja vahvistetaan sille vuodelle, jonka aikana henkilö täyttää 62 vuotta. Ensimmäisen kerran ikäluokan alin vanhuuseläkeikä lasketaan elinajanodotteen muutoksen mukaisesti vuonna 2027.

  Elinajanodotteen perusteella määriteltyä ikäluokan alinta vanhuuseläkeikää sovelletaan ensimmäisen kerran vuonna 2030. Osittaisen vanhuuseläkkeen osalta elinajanodotteen perusteella muuttunut ikäraja voi tulla sovellettavaksi ensimmäisen kerran vuonna 2027 ja työuraeläkkeen osalta vuonna 2028.

  Tulevan ajan pääteikä on ikäluokalle vahvistettu alin vanhuuseläkeikä

  Työkyvyttömyyseläkkeen tulevan ajan pääteikä on ennen vuotta 1965 syntyneillä laissa säädetty ikäluokan alin vanhuuseläkeikä.

  Vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneillä, joille ikäluokan alinta vanhuuseläkeikää ei vielä ole säädetty, tulevan ajan pääteikä on henkilön syntymävuotta lähinnä olevan ikäluokan alin vanhuuseläkeikä. Vuoteen 2027 asti lähin säädetty eläkeikä vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneille on 65 vuotta, joka on vuonna 1964 syntyneelle ikäluokalle säädetty alin vanhuuseläkeikä.

  Tarkemmat tiedot

  Vuoden 2004 säännösten mukaan myönnetyssä työkyvyttömyyseläkkeessä tulevan ajan pääteikä on 65 vuotta ja vuoden 2005 säännösten mukaan myönnetyssä 63 vuotta.

  Säädetyt ja ennustetut eläkeikärajat

  Alla olevassa taulukossa vanhuuseläkkeen, osittaisen vanhuuseläkkeen ja työuraeläkkeen ikärajat ovat ennusteita vuonna 1965 syntyneestä alkaen. Tavoite-eläkeikä on ennuste vuonna 1958 syntyneestä alkaen. Ennusteet perustuvat Tilastokeskuksen vuoden 2018 väestöennusteeseen. Taulukossa ennusteet on kursivoitu.

  Tavoite-eläkeikä on laskettu vuonna 1986 syntyneeseen ikäluokkaan asti. Tätä nuoremmilla tavoite-eläkeikä ylittäisi laissa säädetyn vakuuttamisvelvollisuuden yläikärajan.

  62 ikävuoden täyttämisvuosi Syntymävuosi Ikäluokan alin vanhuus-eläkeikä Tavoite-eläkeikä Osittaisen vanhuus-eläkkeen ikäraja Työura-eläkkeen ikäraja Vakuuttamis-velvollisuuden yläikäraja
  2010 1948 63 v - - - 68
  2011 1949 63 v - 61 v* - 68
  2012 1950 63 v - 61 v* - 68
  2013 1951 63 v - 61 v* - 68
  2014 1952 63 v - 61 v* - 68
  2015 1953 63 v - 61 v* - 68
  2016 1954 63 v 63 v 9 kk 61 v* - 68
  2017 1955 63 v 3 kk 64 v 1 kk 61 v 63 v 68
  2018 1956 63 v 6 kk 64 v 5 kk 61 v 63 v 68
  2019 1957 63 v 9 kk 64 v 9 kk 61 v 63 v 68
  2020 1958 64 v 65 v 1 kk 61 v 63 v 69
  2021 1959 64 v 3 kk 65 v 5 kk 61 v 63 v 69
  2022 1960 64 v 6 kk 65 v 10 kk 61 v 63 v 69
  2023 1961 64 v 9 kk 66 v 3 kk 61 v 63 v 69
  2024 1962 65 v 66 v 7 kk 61 v 63 v 70
  2025 1963 65 v 66 v 9 kk 61 v 63 v 70
  2026 1964 65 v 66 v 10 kk 62 v 63 v 70
  2027 1965 65 v 2 kk 67 v 62 v 2 kk 63 v 2 kk 70
  2028 1966 65 v 3 kk 67 v 2 kk 62 v 3 kk 63 v 3 kk 70
  2029 1967 65 v 4 kk 67 v 4 kk 62 v 4 kk 63 v 4 kk 70
  2030 1968 65 v 6 kk 67 v 6 kk 62 v 6 kk 63 v 6 kk 70
  2031 1969 65 v 7 kk 67 v 8 kk 62 v 7 kk 63 v 7 kk 70
  2032 1970 65 v 8 kk 67 v 9 kk 62 v 8 kk 63 v 8 kk 70
  2033 1971 65 v 9 kk 67 v 11 kk 62 v 9 kk 63 v 9 kk 70
  2034 1972 65 v 11 kk 68 v 1 62 v 11 kk 63 v 11 kk 70
  2035 1973 66 v 68 v 3 kk 63 v 64 v 70
  2036 1974 66 v 1 kk 68 v 4 kk 63 v 1 kk 64 v 1 kk 70
  2037 1975 66 v 2 kk 68 v 6 kk 63 v 2 kk 64 v 2 kk 70
  2038 1976 66 v 3 kk 68 v 8 kk 63 v 3 kk 64 v 3 kk 70
  2039 1977 66 v 4 kk 68 v 9 kk 63 v 4 kk 64 v 4 kk 70
  2040 1978 66 v 5 kk 68 v 11 kk 63 v 5 kk 64 v 5 kk 70
  2041 1979 66 v 6 kk 69 v 63 v 6 kk 64 v 6 kk 70
  2042 1980 66 v 8 kk 69 v 2 kk 63 v 8 kk 64 v 8 kk 70
  2043 1981 66 v 9 kk 69 v 4 kk 63 v 9 kk 64 v 9 kk 70
  2044 1982 66 v 10 kk 69 v 5 kk 63 v 10 kk 64 v 10 kk 70
  2045 1983 66 v 11 kk 69 v 7 kk 63 v 11 kk 64 v 11 kk 70
  2046 1984 67 v 69 v 8 kk 64 v 65 v 70
  2047 1985 67 v 1 kk 69 v 10 kk 64 v 1 kk 65 v 1 kk 70
  2048 1986 67 v 2 kk 69 v 11 kk 64 v 2 kk 65 v 2 kk 70
  2049 1987 67 v 3 kk   64 v 3 kk 65 v 3 kk 70
  2050 1988 67 v 4 kk - 64 v 4 kk 65 v 4 kk 70
  2051 1989 67 v 4 kk - 64 v 4 kk 65 v 4 kk 70
  2052 1990 67 v 5 kk - 64 v 5 kk 65 v 5 kk 70
  2053 1991 67 v 6 kk - 64 v 6 kk 65 v 6 kk 70
  2054 1992 67 v 7 kk - 64 v 7 kk 65 v 7 kk 70
  2055 1993 67 v 8 kk - 64 v 8 kk 65 v 8 kk 70
  2056 1994 67 v 9 kk - 64 v 9 kk 65 v 9 kk 70
  2057 1995 67 v 10 kk - 64 v 10 kk 65 v 10 kk 70
  2058 1996 67 v 11 kk - 64 v 11 kk 65 v 11 kk 70
  2059 1997 68 v - 65 v 66 v 70

  2060

  1998 68 v - 65 v 66 v 70

  2061

  1999 68 v 1 kk - 65 v 1 kk  66 v 1 kk 70

  2062

  2000 68 v 2 kk - 65 v 2 kk 66 v 2 kk 70
  2063 2001 68 v 3 kk   65 v 3 kk 66 v 3 kk 70

  *Oikeus aikaisintaan vuonna 2017 (täyttänyt ikärajan jo ennen vuotta 2017)

  Julkisen alan eläkeiät

  Julkisella alalla ikäluokan alin vanhuuseläkeikä nousee samalla tavalla kuin yksityisellä alalla. Sen lisäksi julkisella alalla on ammatillisia eläkeikiä, joista suurin osa on alempia kuin ikäluokan alin eläkeikä. Myös ammatilliset eläkeiät nousevat portaittain niillä henkilöillä, joilla eläkeikä ennen vuotta 2017 voimassa olleiden sääntöjen mukaan olisi täyttynyt vuonna 2018 tai sen jälkeen. Ammatillinen eläkeikä voi kuitenkin nousta enintään ikäluokan alimpaan vanhuuseläkeikään ja enintään 2 vuotta.

  Julkisen alan ammatillinen eläkeikä

  Eläkeikä täyttyisi 2016 säännöin

  Eläkeikä 2017 säännöin
  2018 + 3 kk
  2019 + 6 kk
  2020 + 9 kk
  2021 + 1 v
  2022 + 1 v 3 kk
  2023 + 1 v 6 kk
  2024 + 1 v 9 kk
  2025 ja sen jälkeen + 2 v

  Julkisen alan henkilökohtainen eläkeikä, joka on 63 ja 65 ikävuoden välillä, säilyy ennallaan. Henkilökohtainen eläkeikä on ennen vuotta 1960 syntyneillä, jotka ovat aloittaneet julkisen alan palvelunsa ennen vuotta 1993 ja jatkavat työssä yhdenjaksoisesti henkilökohtaiseen eläkeikään saakka. Vasta henkilökohtaisessa eläkeiässä on oikeus ennen vuotta 1995 karttuneeseen lisäeläkeosuuteen ja normeeraamattomaan peruseläkkeeseen. Ikäluokan alimmassa eläkeiässä on oikeus normeerattuun peruseläkkeeseen, mutta ei lisäeläkeosuuteen.

  Julkisella alalla tulevan ajan pääteikä on ikäluokan alin vanhuuseläkeikä tai ammatillinen eläkeikä, jos se on alempi kuin ikäluokan alin vanhuuseläkeikä.