Uutiset

Päivitetyt asiakirjat

Eläkkeen karttuminen aikuiskoulutustuen ajalta

01.08.2020 Soveltamisohje, Julkisuus: Julkinen

Ohjeeseen on päivitetty 1.8.2020 alkaen aikuiskoulutustukeen tulleiden muutosten vaikutus eläkkeen karttumiseen aikuiskoulutustukiajalta.

Osittainen varhennettu vanhuuseläke -Miten se vaikuttaa muihin etuuksiin? (Opas eläkelaitoksille)

03.07.2020 Opas, Julkisuus: Julkinen

Oppaaseen on lisätty tekstiä OVE:sta perhe-eläketilanteissa ja päivitetty esimerkkejä.

Eläkkeen karttuminen työttömyysetuusajoilta

03.07.2020 Soveltamisohje, Julkisuus: Julkinen

Ohjeeseen on päivitetty työttömyysturvan väliaikaisten muutosten jatkoaika vuoden 2020 loppuun.

Palkattomilta ajoilta karttuvan eläkkeen yhteiset laskentaperiaatteet

02.07.2020 Soveltamisohje, Julkisuus: Julkinen

Ohjeeseen on tarkennettu kohtaa eläkkeen aikana maksetut palkattoman ajan etuudet. Silloin, kun työkyvyttömyyseläkejakso ei ole jatkunut koko vuotta, palkattomilta ajoilta karttuu eläkettä koko vuoden ajalta.

YEL- ja MYEL-vakuutusmaksuprosentit -aikasarja

02.07.2020 Aikasarja, Julkisuus: Julkinen

Eläke päättyneen ennen vuotta 2005 säännöin myönnetyn eläkkeen ajalta

02.07.2020 Soveltamisohje, Julkisuus: Julkinen

Ohjeeseen on tarkennettu, että osatyökyvyttömyyseläkkeen eläkesuhteen ajalta karttuva eläke lasketaan samojen karttumisprosenttien ja tulevan ajan ansion mukaan kuin täyden työkyvyttömyyseläkkeen eläkesuhteen ajalta karttuva eläke.

Viivästyskorot vuosille 1990 - 2020

30.06.2020 Aikasarja, Julkisuus: Julkinen

Päivitetty viivästyskorot ajalle 1.7.2020 - 31.12.2020.

Valituksen siirto muutoksenhakuelimelle työeläkeasioissa

23.06.2020 Soveltamisohje, Julkisuus: Julkinen

Ohjeeseen on lisätty, että valituksen siirtämiselle säädettyihin 30 ja 60 päivän määräaikoihin sovelletaan määräaikalain 5 §:ää.

Valuuttojen keskikurssit eri vuosina

23.06.2020 Aikasarja, Julkisuus: Julkinen

Aikasarjaan on päivitetty valuuttojen keskikurssit ajalle 1.7.2020 - 30.9.2020.

Detailed Medical Report

17.06.2020 Selvitys, Julkisuus: Julkinen

Detailed Medical Rportin joitakin teknisiä ongelmia on korjattu. Jos Detailed Medical Report -lomaketta avatessa tulee ilmoitus 'Please wait... If this message is not ...', tallenna lomake omalle tietokoneelle klikkaamalla ilmoitussivua hiiren oikealla painikkeella ja valitse Save as / Tallenna nimellä sekä tallennuspaikka. Sen jälkeen avaa lomake tallennuspaikasta.