Uutiset

Päivitetyt asiakirjat

Muun EU-maan laitos voi periä liikaa maksettua eläkettä Suomen työeläkkeestä

09.01.2020 Soveltamisohje, Julkisuus: Julkinen

Ohjeeseen on tarkennettu takautuvan eläkkeen regressimenettelyä koskevaa kohtaa.

Osaketuottokerroin (j) -aikasarja

09.01.2020 Aikasarja, Julkisuus: Julkinen

Valitusosoitus

03.01.2020 Esimerkki, Julkisuus: Julkinen

Sairauspäiväraha on ensisijainen etuus työkyvyttömyyseläkkeeseen nähden

01.01.2020 Soveltamisohje, Julkisuus: Julkinen

Ohjeen rahamäärät on päivitetty vuoden 2020 tasoon.

Vähennetyn EU-leskeneläkkeen laskeminen

01.01.2020 Soveltamisohje, Julkisuus: Julkinen

Ohjeeseen on päivitetty rahamäärät vuoden 2020 tasoon.

Tulevan ajan edellytys ja tulevan ajan ansio EU-tilanteissa

01.01.2020 Soveltamisohje, Julkisuus: Julkinen

Ohjeeseen on päivitetty rahamäärät vuoden 2020 tasoon.

TyEL:n mukaista vakuutustoimintaa luovuttavan eläkelaitoksen vakuutustekniset suureet, kun luovutusajankohta 1.1.v ja vastuunlaskentahetki 31.12.v-1

01.01.2020 Soveltamisohje, Julkisuus: Julkinen

Ohjeesta on poistettu vanhat ennen 1.1.2017 voimassa olleet tasausvastuun suureet VT(vak) ja VTQ sekä rekisteröidyn lisäeläketurvan suureen BbL laskenta ennen 1.1.2017. Samalla ohjetta on tarkennettu suureen deltaVQX osalta.

TyEL-MEL-vakuutuskantatiedoston liitteellä 1 ilmoitettavat tiedot

01.01.2020 Soveltamisohje, Julkisuus: Julkinen

Ohjeesta on poistettu vanhoja ennen 1.1.2017 voimassa olleita suureita, ja lisätty uusia suureita, jotka ilmoitetaan liitteellä 1 kustannustenjakoon liittyvien tietojen ilmoittamisen yhteydessä.

TyEL:n mukaista vakuutustoimintaa vastaanottavan eläkelaitoksen vakuutustekniset suureet, kun luovutusajankohta ja vastuunlaskentahetki 1.1.v - 31.12.v

01.01.2020 Soveltamisohje, Julkisuus: Julkinen

Ohjeesta on poistettu rekisteröidyn lisäeläketurvan suureen BbL laskenta ennen 1.1.2017. Lisäksi ohjeeseen on lisätty osaketuottosidonnaisen lisävakuutusvastuun ylärajan ylitettä deltaVQX koskeva kohta.