Uutiset

Päivitetyt asiakirjat

EU-eläkettä koskeva päätöksenantomenettely EESSI:ssä

26.01.2023 Soveltamisohje, Julkisuus: Julkinen

Ohjeeseen on lisätty viittaus Työeläkelakipalvelun Rekisteri- ja tietopalvelut -osuuden ohjeeseen liittyen tilanteeseen, jossa P6000 SED:n vastaanottava osapuoli on arkistoinut EESSI-asian omassa RINA:ssaan.

Täydennyskerroin (b16) -aikasarja

25.01.2023 Aikasarja, Julkisuus: Julkinen

Osaketuottokerroin (j) -aikasarja

18.01.2023 Aikasarja, Julkisuus: Julkinen

Eläkkeen karttuminen lyhytaikaisen työkyvyttömyyden perusteella maksettujen korvausten ajalta

03.01.2023 Soveltamisohje, Julkisuus: Julkinen

Ohjeeseen on tarkennettu, että työnantajan työntekijöille etätyöhön ottama vapaaehtoinen laajennus vakuutusturvaan on työntekijöiden vapaa-ajan vakuutus, eikä siitä kartu eläkettä.

Työsuhdeoptiot ja niihin rinnastettavat tulospalkkiojärjestelyt ja eläkkeen perusteena oleva työansio

02.01.2023 Soveltamisohje, Julkisuus: Julkinen

Ohjeeseen on lisätty tieto, että alihintaisuutta arvioitaessa huomioidaan myös työntekijän optio-oikeudesta mahdollisesti maksama erä. Lisäksi ohjeeseen on lisätty option antamisajankohtaa kuvaavia esimerkkejä.

Urheilijan vakuuttaminen EU-tilanteissa

02.01.2023 Soveltamisohje, Julkisuus: Julkinen

Päivitetty ansioraja vuoden 2023 tasoon.

Luottamustoimen vakuuttaminen EU-tilanteissa

02.01.2023 Soveltamisohje, Julkisuus: Julkinen

Päivitetty ansioraja vuoden 2023 tasoon.

Työeläkekuntoutuksen yleiskuvaus

01.01.2023 Soveltamisohje, Julkisuus: Julkinen

Ohjeeseen on päivitetty vuoden 2023 alustava voimaantullut 36 kuukauden työansiovaatimus, joka korvaa aiemman työelämään vakiintuneisuuden edellytyksen. Kuntoutuksen hakijalla on oltava työeläkelakien mukaan vakuutettuja työansioita kuntoutushakemuksen vireilletulokuukautta välittömästi edeltäneiden 36 kalenterikuukauden aikana. Edellytys täyttyy myös, jos hakija tämän ajan tai osan siitä hoitanut lastaan. Ohjeen rahamäärät on päivitetty vuoden 2023 tasoon.