Ajankohtaista

Näytä lisää uutisia

Päivitetyt asiakirjat

 • Mistä eläkelaitos saa tiedon ensisijaisesta etuudesta?
  23.03.2018 Soveltamisohje, Julkisuus: Julkinen
  Ohjeeseen on päivitetty tieto siitä, että Potilasvakuutuskeskus ei enää lähetä Eläketurvakeskukselle tietoa ansionmenetyskorvauksista.
 • A1-todistuksen sitovuus
  22.03.2018 Soveltamisohje, Julkisuus: Julkinen
  Ohjeeseen päivitetty tiedot unionin tuomioistuimen ratkaisusta C-359/16 Altun ym.
 • Eläkeläisen ja alle 17-vuotiaan työskentely EU-tilanteissa
  21.03.2018 Soveltamisohje, Julkisuus: Julkinen
  Päivitetty vakuuttamisen ikärajoja koskevat tiedot
 • Vanhuuseläke EU-tilanteissa
  20.03.2018 Soveltamisohje, Julkisuus: Julkinen
  Ohjeeseen on lisätty tieto siitä, että osittaisen vanhuuseläkkeen jälkeen myönnettävän vanhuuseläkkeen laskennassa käytetään alkuperäisiä vakuutuskausia.
 • Työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävä vakavaraisuuspääoma -aikasarja
  13.03.2018 Aikasarja, Julkisuus: Julkinen
 • EU-eläkkeen määrä
  09.03.2018 Soveltamisohje, Julkisuus: Julkinen
  Ohjeeseen on lisätty maininta siitä, että Kelalle ilmoitettavan eläkkeen määrässä otetaan huomioon se korotetun karttuman osuus, joka kohdistuu aikaan ennen 63 vuoden iän täyttämistä.
 • Vajaakuntoiset työntekijät, raideliikennevahingot ja vapaa-ajan tapaturmat ja niiden vaikutus työkyvyttömyyseläkkeen maksuluokkamalliin sekä julkisen alan varhe-maksuun
  02.03.2018 Soveltamisohje, Julkisuus: Julkinen
  Ohjeeseen on tarkennettu kohtaa "Mistä eläkelaitos voi saada tiedon vajaakuntoisen työntekijän tapauksesta?". Ohjeeseen on lisätty, minkälainen todistus työnantajan on toimitettava.
 • Tulevan ajan osittaminen
  01.03.2018 Soveltamisohje, Julkisuus: Julkinen
  Ohjeen kirjoitusasua on täsmennetty Kroatian perhe-eläkkeen tulevan ajan osalta.
 • Ulosmittaus etuudesta
  28.02.2018 Soveltamisohje, Julkisuus: Julkinen
  Ohjeeseen on päivitetty 1.2.2018 voimaantulleet ulosottokaaren muutokset velallisen oikeudesta saada palkan ulosmittausta lykätyksi työllistymisen perusteella ( ulosottokaaren 4 luvun 51 a §, lisäksi päivitetty 2:24 §:n 3 mom muutos). Muutos liittyy hallituksen esitykseen HE 150/2017. Ohjeen rahamäärät on päivitetty vuoden 2018 tasoon.
 • Oikeus TEL-lisäeläketurvan perhe-eläkkeeseen
  23.02.2018 Soveltamisohje, Julkisuus: Julkinen
  Ohjeeseen on tarkennettu tarkentaviin tietoihin, että kun työttömyyseläke poistui vuonna 1950 tai sen jälkeen syntyneiltä, heillä ei ole oikeutta lisäturvan ehtojen mukaiseen perhe-eläkkeeseen tai hautausavustukseen. Ennen vuotta 1950 syntyneelle henkilölle, joka täytti työttömyyseläkkeen saantiedellytykset vasta 62 vuotta täytettyään, ei enää myönnetty työttömyyseläkettä vaan työttömyyseläkehakemuksen perusteella vanhuuseläke vähentämättömänä. Työttömän vanhuuseläkkeen jälkeen myönnetään henkilölle lisäturvan ehtojen mukainen perhe-eläke ja hautausavustus.
Näytä lisää