Uutiset

Päivitetyt asiakirjat

Perhe-eläkkeen peruste

29.09.2020 Soveltamisohje, Julkisuus: Julkinen

Ohjetta on päivitetty koskien luopumiskorvauksia ja sukupolvenvaihdoseläkkeitä. Niitä ei ole enää maksussa, joten ne on poistettu ohjeesta.

Alle kolmivuotiaan lapsen hoidon ajalta karttuva etuus

28.09.2020 Soveltamisohje, Julkisuus: Julkinen

Ohjeeseen on tarkennettu, että tulevan ajan ansiossa otetaan huomioon vain se aika, jolta karttuu erillislain mukaista etuutta.

Eläkkeen karttuminen lyhytaikaisen työkyvyttömyyden perusteella maksettujen korvausten ajalta

25.09.2020 Soveltamisohje, Julkisuus: Julkinen

Ohjeeseen on tarkennettu, että eläkettä karttuu päivärahan osalta työtapaturma- ja ammattitautilain mukaan.

Osakeyhtiön välillinen omistus ja vakuuttaminen

24.09.2020 Soveltamisohje, Julkisuus: Julkinen

Ohjeeseen on lisätty esimerkki kohtaan 1 Yrittäjän välillinen omistus työskentely-yhtiöstä yksin yli 30 prosenttia.

Kustannustenjaon q-kertoimet -aikasarja

22.09.2020 Aikasarja, Julkisuus: Julkinen

Työkyvyttömyyseläkkeen kertasuorituksen määrä

18.09.2020 Soveltamisohje, Julkisuus: Julkinen

Ohjeeseen on korjattu kohtaa Vuoden 2004 säännösten mukaisen työkyvyttömyyseläkkeen kertasuoritus.

Täydennyskerroin (b16) -aikasarja

16.09.2020 Aikasarja, Julkisuus: Julkinen

Uudelleensijoittumisvalmennus ja outplacement-ohjelma eivät ole eläkkeen perusteena olevaa työansiota

12.09.2020 Soveltamisohje, Julkisuus: Julkinen

Täsmennetty ohjeeseen tekstiä työsopimuslain 7 luvun 13 §:n mukaisesta uudelleenvalmennuksesta.

Työeläkekuntoutuksen ansioedellytys

04.09.2020 Soveltamisohje, Julkisuus: Julkinen

Ohjeeseen on täsmennetty, että ansiorajaedellytyksen tutkimisessa otetaan huomioon Suomessa työeläkevakuutetut työansiot.