Uutiset

Päivitetyt asiakirjat

Leskeneläkkeen vähentämisen ajankohta

11.06.2021 Soveltamisohje, Julkisuus: Julkinen

Ohjeeseen on täsmennetty kohtaa kun vähentäminen tehdään 6 kuukauden alkueläkkeen jälkeen. Leskellä on oikeus 6 kuukauden alkueläkkeeseen, jos lapseneläkkeeseen oikeutettu lapsi täyttää 18 vuotta alkueläkkeen aikana.

Leskeneläkkeen vähennyksen peruste

11.06.2021 Soveltamisohje, Julkisuus: Julkinen

Ohjeeseen on päivitetty tarkempiin tietoihin tilanne, jossa lapsi täyttää 18 v alkueläkkeen viimeisenä kuukautena.

Vakuutusmaksukorko-aikasarja

10.06.2021 Aikasarja, Julkisuus: Julkinen

Täydennyskerroin (b16) -aikasarja

10.06.2021 Aikasarja, Julkisuus: Julkinen

Perustekorko-aikasarja

10.06.2021 Aikasarja, Julkisuus: Julkinen

Vanhuuseläkkeen määrä työkyvyttömyyseläkkeen jälkeen

09.06.2021 Soveltamisohje, Julkisuus: Julkinen

Ohjeeseen on lisätty kohta: Vanhuuseläkkeen määrä, kun työkyvyttömyyseläke muuttuu vanhuuseläkkeeksi MEL:n alennetussa eläkeiässä.

YEL- ja MYEL-vakuutusmaksuprosentit -aikasarja

25.05.2021 Aikasarja, Julkisuus: Julkinen

Työnantajan työeläkevakuutusmaksun muodostuminen

18.05.2021 Soveltamisohje, Julkisuus: Julkinen

Ohjeesta on poistettu kappale, joka koski työeläkevakuutusyhtiön oikeutta määrätä työeläkevakuutusmaksu arvioidun palkan perusteella siirtymäajalla. Kyseinen siirtymäaika koski 1.1.2019 tai sen jälkeen maksettuja palkkoja ja toimintahäiriöitä, jotka ilmenivät ajalla 1.1.2019 - 31.12.2020.

Yrittäjän vakuutuksen ottaminen

14.05.2021 Soveltamisohje, Julkisuus: Julkinen

Ohjeeseen on lisätty tarkennus, että YEL-vakuutuksen 6 kuukauden järjestelyajan laskeminen alkaa vakuuttamisvelvollisuuden piiriin kuuluvan yrittäjätoiminnan alkamisesta.

Yrittäjän työtulon vahvistaminen

11.05.2021 Soveltamisohje, Julkisuus: Julkinen

Rahamääriä päivitetty esimerkkiin ohjeen kohdassa Kausiluonteiset yrittäjät.