Uutiset

Päivitetyt asiakirjat

Kuntoutusraha työkyvyttömyyseläkkeen ja aiemman kuntoutusrahan jälkeen

17.11.2022 Soveltamisohje, Julkisuus: Julkinen

Ohjeen kohtaa kuntoutusrahan myöntämisestä entisin perustein täsmennetty tilanteissa, joissa kuntoutuksen hakija on työskennellyt yli 2 vuoden ajan aiemman kuntoutusrahajakson tai kuntoutuskorotusjakson päättymisen jälkeen.

Työskentely yrittäjänä EU-maassa yleiskuvaus

15.11.2022 Soveltamisohje, Julkisuus: Julkinen

Poistettu ohjeesta alle 1 kk työmatkoille todistuksen hakemista koskeva kohta.

Työntekijänä EU-maissa yleiskuvaus

15.11.2022 Soveltamisohje, Julkisuus: Julkinen

Poistettu ohjeesta alle 1 kk työmatkoille todistuksen hakemista koskeva kohta.

TyEL- ja MEL-vakuutusmaksuprosentit -aikasarja

11.11.2022 Aikasarja, Julkisuus: Julkinen

Vuodesta 2016 alkaen MEL-maksussa työntekijän maksuosuus on yhtenevä TyEL-maksun työntekijän maksuosuuden kanssa.

YEL- ja MYEL-vakuutusmaksuprosentit -aikasarja

11.11.2022 Aikasarja, Julkisuus: Julkinen

Työvaatekorvaus ei ole eläkkeen perusteena olevaa työansiota

11.11.2022 Soveltamisohje, Julkisuus: Julkinen

Ohjetta täsmennetty, jotta siitä paremmin selviää, että vain verovapaat kustannusten korvaukset jäävät eläkkeen perusteena olevien työansioiden ulkopuolelle.

Vakuutusmaksukorko-aikasarja

02.11.2022 Aikasarja, Julkisuus: Julkinen

Vakuutuspalkan ilmoittaminen tulorekisteriin ja työeläkevakuutusmaksun pidättäminen

31.10.2022 Soveltamisohje, Julkisuus: Julkinen

Ohjeeseen on lisätty tarkennus, että vakuutuspalkka ulkomaantyöskentelystä on ilmoitettava tulorekisteriin työskentelyä seuraavan kalenterikuukauden viidentenä päivänä, vaikka työntekijälle ei olisi ehditty maksaa tosiasiassa vielä palkkaa ko. kuukauden aikana.

Perustekorko-aikasarja

31.10.2022 Aikasarja, Julkisuus: Julkinen