Uutiset

Päivitetyt asiakirjat

P5000 SED ulkomaiset vakuutuskaudet

01.07.2022 Soveltamisohje, Julkisuus: Julkinen

Ohjeen kohdan 1.3.6 Scheme (Järjestelmä) taulukkoon on lisätty koodi 99 kohtaan "Muut".

Edunsaajien määrän muuttumisen vaikutus perhe-eläkkeeseen

30.06.2022 Soveltamisohje, Julkisuus: Julkinen

Ohjeeseen on tarkennettu tilannetta, jossa edunsaajina on leski, jolle on myönnetty leskeneläke toistaiseksi, ja kaksi lasta, ja tehdään leskeneläkkeen vähentäminen.

Julkiseen työnantajaan palvelussuhteessa olevan henkilön vakuuttaminen EU-tilanteessa

27.06.2022 Soveltamisohje, Julkisuus: Julkinen

Ohjeeseen on päivitetty kohtaa työskentelystä työsuhteisena työntekijänä julkiselle työnantajalle Suomessa ja ulkomailla.

EU:n sosiaaliturva-asetusten soveltamisalaan kuuluvat etuudet

23.06.2022 Soveltamisohje, Julkisuus: Julkinen

Ohjeen otsikoiden muotoiluja on muokattu sisältöä muuttamatta.

EU:n sosiaaliturva-asetusten henkilöllinen soveltamisala

23.06.2022 Soveltamisohje, Julkisuus: Julkinen

Ohjeen asettelua on muokattu sisältöä muuttamatta.

EU:n sosiaaliturva-asetusten oikeusperusta ja yleiset periaatteet

23.06.2022 Soveltamisohje, Julkisuus: Julkinen

Ohjeeseen on päivitetty otsikoiden muotoiluja sisältöä muuttamatta.

Valitus työeläkeasioissa

20.06.2022 Soveltamisohje, Julkisuus: Julkinen

Ohjeen tekstiosuutta on täydennetty jo aiemmin taulukossa olleilla tiedoilla.

Henkilöpiiriin kuuluvat työntekijät siirtymämaksun yhteydessä

16.06.2022 Soveltamisohje, Julkisuus: Julkinen

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta työeläkeasioiden käsittelyssä

16.06.2022 Soveltamisohje, Julkisuus: Julkinen

Ohjeeseen on päivitetty viittaus oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettuun lakiin.

Julkisen alan eläkkeiden yhteensovitus 31.12.2004

14.06.2022 Soveltamisohje, Julkisuus: Julkinen

Ohjeen aiheeseen liittyvät säännösviittaukset on päivitetty. Otsikoita selkeytetty.