Uutiset

Päivitetyt asiakirjat

TyEL- ja MEL-vakuutusmaksuprosentit -aikasarja

09.04.2020 Aikasarja, Julkisuus: Julkinen

Vuodesta 2016 alkaen MEL-maksussa työntekijän maksuosuus on yhtenevä TyEL-maksun työntekijän maksuosuuden kanssa.

Etuuden maksaminen Kelalle kansaneläkkeen, eläkkeensaajien asumistuen ja ylimääräisen rintamalisän korvaukseksi

09.04.2020 Soveltamisohje, Julkisuus: Julkinen

Ohjeeseen on päivitetty eläkelaitoksen ja Kelan regressiprosessiin liittyen Kelan toive siitä, että eläkelaitoksen eläkepäätöksen antamista koskeva sähköposti lähetettäisiin Kelaan samana päivänä, kun eläkepäätös annetaan.

Oikeus saada tietoja etuuden maksajalta

07.04.2020 Soveltamisohje, Julkisuus: Julkinen

Oikeus saada tietoja terveydenhuollolta

03.04.2020 Soveltamisohje, Julkisuus: Julkinen

Oikeus saada tietoja Verohallinnolta

03.04.2020 Soveltamisohje, Julkisuus: Julkinen

Oikeus saada tietoja tutkimus- ja tilastointitarkoituksiin

03.04.2020 Soveltamisohje, Julkisuus: Julkinen

Terveydentilatietojen antaminen etuusasian ratkaisemiseksi

03.04.2020 Soveltamisohje, Julkisuus: Julkinen