Uutiset

Päivitetyt asiakirjat

EU-eläkettä koskeva päätöksenantomenettely EESSI:ssä

14.04.2021 Soveltamisohje, Julkisuus: Julkinen

Ohjeeseen on päivitetty P6000 SED:n antamista koskevaa kohtaa osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen osalta.

Luontoisedut ovat eläkkeen perusteena olevaa työansiota

08.04.2021 Soveltamisohje, Julkisuus: Julkinen

Ohjeesta on poistettu kohta työsuhdematkalippu. Työsuhdematkalippuedun ja työsuhdepolkupyöräedun ottamisesta huomioon eläkkeen perustena olevassa työansiossa on tehty erillinen ohje.

Yrittäjän työtulo eläkkeen ja etuuksien perusteena

07.04.2021 Opas, Julkisuus: Julkinen

Ohjeeseen on päivitetty tieto, että Kela voi maksaa yrittäjälle väliaikaisesti työmarkkinatukea, jos yrittäjän työskentely yrittäjänä on päätynyt tai yrittäjän työtulo on koronapandemian takia vähemmän kuin 1 089,67 euroa kuukaudessa. Nämä väliaikaiset ehdot ovat voimassa 30.6.2021 asti.

Palkattomilta ajoilta karttuvan eläkkeen yhteiset laskentaperiaatteet

26.03.2021 Soveltamisohje, Julkisuus: Julkinen

Ohjeeseen on tarkennettu taustatietoa ulkomaan eläkkeen vaikutuksesta eläkkeen karttumiseen palkattomilta ajoilta.

Valuuttojen keskikurssit eri vuosina

25.03.2021 Aikasarja, Julkisuus: Julkinen

Aikasarjaan on päivitetty valuuttojen keskikurssit ajalle 1.4.2021 - 30.6.2021.

Ensisijaisten etuuksien vähentämisen ja yhteensovituksen yleiskuvaus

24.03.2021 Soveltamisohje, Julkisuus: Julkinen

Ohjeesta on poistettu maininta siitä, että potilasvahinkolain mukainen ansionmenetyskorvaus on ensisijainen etuus.

EU-leskeneläkkeen vähentäminen, kun leski on eläkkeellä

23.03.2021 Soveltamisohje, Julkisuus: Julkinen

Ohjeeseen on lisätty tieto siitä, että Viron Working Ability Allowance rinnastetaan työeläkkeisiin leskeneläkkeen vähennystä tehtäessä.

P6000 SED:n tiedot eri tilanteissa

16.03.2021 Soveltamisohje, Julkisuus: Julkinen

Ohjeeseen on lisätty vaihtoehto 99 hakemuksen hylkäämisen syyksi tilanteessa, jossa hylätään täysi työkyvyttömyyseläke ja annetaan ennakkopäätös osatyökyvyttömyyseläkkeestä.