Uutiset

Päivitetyt asiakirjat

Työeläkevakuutusmaksupetos

24.01.2022 Soveltamisohje, Julkisuus: Julkinen

Ohjeessa on korvattu termi laiminlyöntikorotus termillä laiminlyöntimaksu. Ohjetta on muutettu, koska vuoden 2020 alusta alkaen eläkelaitokset voivat määrätä laiminlyöntikorotuksen eläketurvan järjestämisvelvollisuuden laiminlyönnin vuoksi vain silloin, kun laiminlyönti on tapahtunut ennen vuotta 2020. Jos eläketurvan järjestämisen laiminlyönti tapahtuu vuonna 2020 tai sen jälkeen, Valtiokonttori määrää laiminlyöntimaksun eläkelaitoksen hakemuksesta.

Perhe-eläkeuudistus

19.01.2022 Ilmoitusliikenneohje, Julkisuus: Julkinen

Lisätty uusi kohta perhe-eläkeuudistuksen muutoksille.

Oikeus vanhuuseläkkeeseen työkyvyttömyyseläkkeen ja työuraeläkkeen jälkeen

13.01.2022 Soveltamisohje, Julkisuus: Julkinen

Ohjeeseen on tarkennettu, että myös ensimmäisen kuntoutusrahan eläketapahtuma määrittää sen, missä iässä henkilön kuntoutustuki muuttuu vanhuuseläkkeeksi, kun henkilölle on myönnetty kuntoutustuki entisin perustein kuntoutusrahan jälkeen.

Vähennetyn EU-leskeneläkkeen laskeminen

05.01.2022 Soveltamisohje, Julkisuus: Julkinen

Ohjeeseen on lisätty, että EU-virkamieseläkejärjestelmästä myönnettävä leskeneläke rinnastetaan EU-maan leskeneläkkeeseen leskeneläkkeen vähentämisessä. Ohjeeseen on päivitetty vuoden 2022 rahamäärät.

Tulevan ajan edellytys ja tulevan ajan ansio EU-tilanteissa

05.01.2022 Soveltamisohje, Julkisuus: Julkinen

Ohjeeseen on päivitetty rahamäärät vuoden 2022 tasoon.

Rahastoitu osa ja vastuueläkelaitos TyEL:n ja MEL:n mukaisessa työkyvyttömyyseläkkeessä

05.01.2022 Soveltamisohje, Julkisuus: Julkinen

Ohjeeseen on päivitetty rahamäärät vuoden 2022 tasoon.

Jouston vaikutus yrittäjän muuhun sosiaaliturvaan

05.01.2022 Soveltamisohje, Julkisuus: Julkinen

Ohjeeseen on päivitetty rahamäärät vuoden 2022 tasoon.

Yrittäjän vakuuttamisvelvollisuuden ikärajat ja työtulon vähimmäismäärä

05.01.2022 Soveltamisohje, Julkisuus: Julkinen

Ohjeeseen on päivitetty rahamäärät vuoden 2022 tasoon.

Tilapäinen työnantaja

05.01.2022 Soveltamisohje, Julkisuus: Julkinen

Ohjeeseen on lisätty, miten tilapäinen työnantaja järjestää eläketurvan sekä milloin ja mitä tietoja tilapäinen työnantaja ilmoittaa tulorekisteriin. Ohjeen rahamäärät on päivitetty vuoden 2022 tasoon.