Uutiset

Päivitetyt asiakirjat

Vastike työstä on eläkkeen perusteena olevaa työansiota

25.02.2020 Soveltamisohje, Julkisuus: Julkinen

Ohjeen kustannusten korvausta koskevaa kohtaa on täsmennetty siten, että siitä käy selkeästi ilmi, että vain verovapaat kustannusten korvaukset jäävät eläkkeen perusteena olevan työansion ulkopuolelle. Tekstiin on myös lisätty 1.1.2020 voimaan tullut verotuksen muutos, joka koskee muutto- ja matkustamiskustannuksia.

Vakuutuspalkka ulkomaan työssä

18.02.2020 Soveltamisohje, Julkisuus: Julkinen

Ohjeeseen on tarkennettu tietoja siitä, milloin vakuutuspalkkaa käytetään työnantajan ja työntekijän sairausvakuutusmaksujen perusteena ja milloin ne määräytyvät työntekijälle tosiasiallisesti maksettavan palkan perusteella.

Vakuutuspalkka muiden sosiaalivakuutusmaksujen ja -etuuksien perusteena

18.02.2020 Soveltamisohje, Julkisuus: Julkinen

Ohjeeseen on tarkennettu tietoja siitä, milloin vakuutuspalkkaa käytetään työnantajan ja työntekijän sairausvakuutusmaksujen perusteena ja milloin ne määräytyvät työntekijälle tosiasiallisesti maksettavan palkan perusteella.

Palkattomilta ajoilta karttuvan eläkkeen yhteiset laskentaperiaatteet

14.02.2020 Soveltamisohje, Julkisuus: Julkinen

Ohjeeseen on tarkennettu kohtaa ettei ulkomainen eläke estä enää eläkkeen karttumista palkattoman ajan etuuksista.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen työeläkeasioissa

13.02.2020 Soveltamisohje, Julkisuus: Julkinen

Ohjeen kappaletta oikeudenkäyntikulusaatavalle määrättävästä viivästyskorosta on tarkennettu.

Oikeus vanhuuseläkkeeseen osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen jälkeen

10.02.2020 Soveltamisohje, Julkisuus: Julkinen

Ohjetta on muutettu julkisen alan luottamustoimea ja perhe- ja omaishoitosuhdetta koskevan lakimuutoksen vuoksi. Jos henkilöllä on vanhuuseläkkeen alkaessa jatkuvana vain luottamustoimi tai perhe- tai omaishoitosuhde, henkilön ei tarvitse päättää tätä palvelussuhdettaan saadakseen vanhuuseläkkeen. Muutos koskee 1.1.2020 ja sen jälkeen alkavia vanhuuseläkkeitä.

Vanhuuseläkkeen alkaminen

10.02.2020 Soveltamisohje, Julkisuus: Julkinen

Ohjetta on muutettu julkisen alan luottamustoimea ja perhe- ja omaishoitosuhdetta koskevan lakimuutoksen vuoksi. Jos henkilöllä on vanhuuseläkkeen alkaessa jatkuvana vain luottamustoimi tai perhe- tai omaishoitosuhde, henkilön ei tarvitse päättää tätä palvelussuhdettaan saadakseen vanhuuseläkkeen. Muutos koskee 1.1.2020 ja sen jälkeen alkavia vanhuuseläkkeitä.

Perhe-eläke, jos yrittäjä tulee työkyvyttömäksi

07.02.2020 Esimerkki, Julkisuus: Julkinen

Ohjeeseen on päivitetty vuoden 2020 rahamäärät ja tehty tekstiosaan vastaavat muutokset.

Yrittäjän eläke työtulon ja yrittäjävuosien mukaan

07.02.2020 Esimerkki, Julkisuus: Julkinen

Ohjeen taulukon luvut ja tekstit on tarkistettu vuoden 2020 tietoja vastaaviksi.

EU:n sosiaaliturva-asetusten siirtymäsäännökset

07.02.2020 Soveltamisohje, Julkisuus: Julkinen

Ohjeeseen on päivitetty tieto Iso-Britannian siirtymäkaudesta.