Uutiset

Päivitetyt asiakirjat

Eläkkeen karttuminen työttömyysetuusajoilta

03.07.2020 Soveltamisohje, Julkisuus: Julkinen

Ohjeeseen on päivitetty työttömyysturvan väliaikaisten muutosten jatkoaika vuoden 2020 loppuun.

Palkattomilta ajoilta karttuvan eläkkeen yhteiset laskentaperiaatteet

02.07.2020 Soveltamisohje, Julkisuus: Julkinen

Ohjeeseen on tarkennettu kohtaa eläkkeen aikana maksetut palkattoman ajan etuudet. Silloin, kun työkyvyttömyyseläkejakso ei ole jatkunut koko vuotta, palkattomilta ajoilta karttuu eläkettä koko vuoden ajalta.

YEL- ja MYEL-vakuutusmaksuprosentit -aikasarja

02.07.2020 Aikasarja, Julkisuus: Julkinen

Eläke päättyneen ennen vuotta 2005 säännöin myönnetyn eläkkeen ajalta

02.07.2020 Soveltamisohje, Julkisuus: Julkinen

Ohjeeseen on tarkennettu, että osatyökyvyttömyyseläkkeen eläkesuhteen ajalta karttuva eläke lasketaan samojen karttumisprosenttien ja tulevan ajan ansion mukaan kuin täyden työkyvyttömyyseläkkeen eläkesuhteen ajalta karttuva eläke.

Viivästyskorot vuosille 1990 - 2020

30.06.2020 Aikasarja, Julkisuus: Julkinen

Päivitetty viivästyskorot ajalle 1.7.2020 - 31.12.2020.

Valituksen siirto muutoksenhakuelimelle työeläkeasioissa

23.06.2020 Soveltamisohje, Julkisuus: Julkinen

Ohjeeseen on lisätty, että valituksen siirtämiselle säädettyihin 30 ja 60 päivän määräaikoihin sovelletaan määräaikalain 5 §:ää.

Valuuttojen keskikurssit eri vuosina

23.06.2020 Aikasarja, Julkisuus: Julkinen

Aikasarjaan on päivitetty valuuttojen keskikurssit ajalle 1.7.2020 - 30.9.2020.

Detailed Medical Report

17.06.2020 Selvitys, Julkisuus: Julkinen

Detailed Medical Rportin joitakin teknisiä ongelmia on korjattu. Jos Detailed Medical Report -lomaketta avatessa tulee ilmoitus 'Please wait... If this message is not ...', tallenna lomake omalle tietokoneelle klikkaamalla ilmoitussivua hiiren oikealla painikkeella ja valitse Save as / Tallenna nimellä sekä tallennuspaikka. Sen jälkeen avaa lomake tallennuspaikasta.

Osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen (5C) ja sen jälkeisten eläkkeiden rekisteröinnistä

16.06.2020 Ilmoitusliikenneohje, Julkisuus: Julkinen

13.6.2020 -version muutos: Lisätty kohta OVEn ohjelmallinen päättäminen, kun OVEn jälkeen alkanut työkyvyttömyys- tai työuraeläke muunnetaan automaattisella vanhuuseläkemuuntoajolla vanhuuseläkkeeksi. Lisätty kohta Oven maksun keskeytyksen ja uudelleen maksuun tulon alkamispäivästä, kun Oven jälkeen on myönnetty kuntoutusetuus, jonka alkamispäivä on muu kuin kuukauden 1.päivä ja päättymispäivä muu kuin kuukauden viimeinen päivä.