Uutiset

Päivitetyt asiakirjat

Yrittäjän työtulon vahvistaminen

22.03.2023 Soveltamisohje, Julkisuus: Julkinen

YEL-työtulosuosituksen taustalaskentapalvelun laskentakaava 2023, lisätty taustatietojen tietolähde, Tilastokeskus.

Osaketuottokerroin (j) -aikasarja

21.03.2023 Aikasarja, Julkisuus: Julkinen

Täydennyskerroin (b16) -aikasarja

21.03.2023 Aikasarja, Julkisuus: Julkinen

Osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen peruuttaminen

20.03.2023 Soveltamisohje, Julkisuus: Julkinen

Ohjeeseen on lisätty esimerkki osittaisen vanhuuseläkkeen peruuttamisesta.

Työkyvyttömyyseläkkeen kertasuorituksen vaikutukset myöhempään eläkkeeseen

17.03.2023 Soveltamisohje, Julkisuus: Julkinen

Ohjeeseen on tarkennettu, että jos vuoden 2005 säännöin myönnetty työkyvyttömyyseläke on kertasuoritettu, henkilölle voidaan myöntää uusi työkyvyttömyyseläke uuden työkyvyttömyyden perusteella. Ohjeesta on poistettu kohta, jossa kerrottiin, että jos aikaisemmat toistaiseksi myönnetyt eläkkeet on kertasuoritettu vuoden 2005 säännöin, ei uutta työkyvyttömyyseläkettä voida myöntää.

Kuntoutusetuus sairausvakuutusrahastolle

10.03.2023 Soveltamisohje, Julkisuus: Julkinen

Vuoden 2023 alusta voimaan tulleen regressisäännöksen johdosta ohjeeseen on lisätty menettelyohje kuntoutusetuuden maksamisesta sairausvakuutusrahastolle ajalta, jolta henkilölle on maksettu Kelan kuntoutusrahaa.

Työeläkkeen laskentaopas 2023

02.03.2023 Opas, Julkisuus: Julkinen

EU-eläkettä koskeva päätöksenantomenettely EESSI:ssä

26.01.2023 Soveltamisohje, Julkisuus: Julkinen

Ohjeeseen on lisätty viittaus Työeläkelakipalvelun Rekisteri- ja tietopalvelut -osuuden ohjeeseen liittyen tilanteeseen, jossa P6000 SED:n vastaanottava osapuoli on arkistoinut EESSI-asian omassa RINA:ssaan.