Uutiset

Päivitetyt asiakirjat

P5000 SED ulkomaiset vakuutuskaudet

17.09.2021 Soveltamisohje, Julkisuus: Julkinen

Työeläkekuntoutuksen päätökset

14.09.2021 Soveltamisohje, Julkisuus: Julkinen

Ohjeeseen on päivitetty päätöksenantomenettelystä tilanteissa, joissa henkilölle myönnetään takatuvasti oikeus liikenne- ja tapaturmavakuutuksen kuntoutukseen samalle ajalle työeläkekuntoutuksen kanssa.

Työkyvyttömyyseläkkeen määrä kuntoutusrahan jälkeen

07.09.2021 Soveltamisohje, Julkisuus: Julkinen

Ohjeeseen on tarkennettu, että eläketapahtuma määrittää sen, myönnetäänkö ensimmäisen etuuden kanssa takautuvasti päällekkäin myönnetty erilajinen etuus uusin vai entisin perustein.

Kuntoutusraha työkyvyttömyyseläkkeen ja aiemman kuntoutusrahan jälkeen

07.09.2021 Soveltamisohje, Julkisuus: Julkinen

Ohjeeseen on tarkennettu, että eläketapahtuma määrittää sen, myönnetäänkö ensimmäisen etuuden kanssa takautuvasti päällekkäin myönnetty erilajinen etuus uusin vai entisin perustein.

Entisin perustein myöntö

07.09.2021 Soveltamisohje, Julkisuus: Julkinen

Ohjeeseen on tarkennettu, että eläketapahtuma määrittää sen, myönnetäänkö ensimmäisen etuuden kanssa takautuvasti päällekkäin myönnetty erilajinen etuus uusin vai entisin perustein.

Työuraeläkepäätös

07.09.2021 Soveltamisohje, Julkisuus: Julkinen

Ohjeeseen on päivitetty, että täyttä työkyvyttömyyseläkettä koskeva asia on ratkaistava erikseen, jos osatyökyvyttömyyseläkepäätöksen saanut hakee täyttä eläkettä.

Eläke päättyneen ennen vuotta 2005 säännöin myönnetyn eläkkeen ajalta

07.09.2021 Soveltamisohje, Julkisuus: Julkinen

Ohjeeseen on tarkennettu, että jos henkilö on tullut työkyvyttömäksi alle 23-vuotiaana, ennen vuotta 2005 säännöin myönnetty eläkesuhde kartuttaa eläkettä 23 vuoden iästä alkaen.

Eläke päättyneen eläkkeen ajalta

07.09.2021 Soveltamisohje, Julkisuus: Julkinen, ETK

Ohjeeseen on tarkennettu, miten 18-vuotiaana työkyvyttömäksi tulleen eläkesuhde kartuttaa uutta eläkettä.

Lisäeläkkeen indeksointi

03.09.2021 Soveltamisohje, Julkisuus: Julkinen

Ohjeeseen on tarkennettu, että tilanteessa, jossa edunjättäjä on ollut ensin osittaisella varhennetulla vanhuuseläkkeellä, joka on jo muuttunut vanhuuseläkkeeksi ennen perhe-eläkettä, indeksoidaan edunjättäjän eläke palkkakertoimella vanhuuseläkkeen alkamisen tasoon ja siitä eteenpäin perhe-eläkkeen alkamisvuoden tasoon työeläkeindeksillä.

Vähennetyn leskeneläkkeen tarkistaminen

31.08.2021 Soveltamisohje, Julkisuus: Julkinen

Ohjeeseen on päivitetty, että leskeneläkkeen tarkistamisesta ei tarvitse antaa päätöstä, jos eläkkeen määrä ei muutu.