Uutiset

Päivitetyt asiakirjat

Kantelu valtioneuvoston oikeuskanslerille, eduskunnan oikeusasiamiehelle ja Euroopan oikeusasiamiehelle työeläkeasioissa

01.10.2022 Soveltamisohje, Julkisuus: Julkinen

Ohjetta on päivitetty, koska eduskunnan oikeusasiamiehelle on keskitetty ylimmän laillisuusvalvonnan tehtävät, jotka koskevat yksilön oikeuksien toteutumista sosiaalivakuutuksessa.

EU:n sosiaaliturva-asetusten henkilöllinen soveltamisala

29.09.2022 Soveltamisohje, Julkisuus: Julkinen

Täsmennetty ohjeistusta kolmannen maan kansalaisten osalta, kun henkilö työskentelee Tanskassa, Norjassa, Islannissa, Liechtensteinissa, Sveitsissä tai Iso-Britanniassa. Lisätty ohjeeseen tieto, että EU-kansalaiselta ei edellytetä asumista EU-alueella.

EU:n sosiaaliturva-asetusten siirtymäsäännökset

29.09.2022 Soveltamisohje, Julkisuus: Julkinen

Ohjeeseen tehty teknisiä muutoksia. Lisätty tieto, missä ohjeessa on kerrottu tarkemmin kolmannen maan kansalaisista.

Kuljetusyrityksen henkilökunta, joka työskentelee useassa EU-maassa

29.09.2022 Soveltamisohje, Julkisuus: Julkinen

Täsmennetty ohjeeseen laillisen asumisen määritelmä.

Vanhuuseläkkeen kertasuorituksen edellytykset

28.09.2022 Soveltamisohje, Julkisuus: Julkinen

Ohjeeseen on tarkennettu, että osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen jälkeisessä vanhuuseläkkeessä kertasuoritetaan yhdessä sekä säästöosuus että eläkkeen rinnalla karttunut eläke.

Pohjalukumallin suojamenettely

23.09.2022 Soveltamisohje, Julkisuus: Julkinen

Ohjeeseen on lisätty pohjalukumallin suojaosuuslaskennan kaava, jolla päästään vuoden 2004 säännösten mukaisen peruseläkkeen yhteensovituksen lopputulokseen.

Mistä eläkelaitos saa tiedon ensisijaisesta etuudesta?

23.09.2022 Soveltamisohje, Julkisuus: Julkinen

Ohjeesta on poistettu tieto potilasvahinkolain mukaisesta ansionmenetyskorvauksesta, koska potilasvahinkolain mukainen ansionmenetyskorvaus ei ole työeläkkeeseen nähden ensisijainen etuus 1.1.2021 alkaen.

Etuuden maksaminen työttömyyskassalle tai Kelalle työttömyysetuuden korvaamiseksi

23.09.2022 Soveltamisohje, Julkisuus: Julkinen

Ohjeesta on poistettu vanhentuneet tiedot osa-aikalisästä ja työmarkkinatuesta työllistymisrahana.

Virhe maksatuksessa ja takaisinperintämenettely

21.09.2022 Soveltamisohje, Julkisuus: Julkinen

Päivitetty ohjeeseen rajamäärän muutos, joka koskee aiheettomasti maksetun vähäisen eläkkeenmäärän takaisinperinnästä luopumista. Vähäisenä pidettävä määrä on nostettu työeläkealan yhteisellä linjauksella aiemmasta 200 eurosta 300 euroon.

Vähäinen määrä takaisinperinnässä

21.09.2022 Soveltamisohje, Julkisuus: Julkinen

Ohjeeseen on päivitetty vähäisenä määränä pidettävän euromäärän korotus 200 eurosta 300 euroon.