Uutiset

Päivitetyt asiakirjat

Perhe-eläke, jos yrittäjä tulee työkyvyttömäksi

22.01.2021 Esimerkki, Julkisuus: Julkinen

Ohjeeseen on päivitetty vuoden 2021 rahamäärät ja tehty tekstiosaan vastaavat muutokset.

Yrittäjän eläke työtulon ja yrittäjävuosien mukaan

22.01.2021 Esimerkki, Julkisuus: Julkinen

Ohjeen taulukon luvut ja tekstit on tarkistettu vuoden 2021 tietoja vastaaviksi.

Sairaus- ja työttömyyspäivärahan määrä yrittäjän työtulon perusteella

22.01.2021 Opas, Julkisuus: Julkinen

Ohjeen taulukkoon on päivitetty sairauspäivärahan ja työttömyyspäivärahan määrät yrittäjän YEL-työtulon perusteella vuonna 2021.

Sovellettava lainsäädäntö Iso-Britannian ja EU-maiden välillä

20.01.2021 Soveltamisohje, Julkisuus: Julkinen

Päivitetty ohjeistusta vastaamaan EU:n ja Iso-Britannian kauppa- ja yhteistyösopimuksen sovellettavaa lainsäädäntöä koskevia säännöksiä ja tulkintoja.

Sosiaaliturvan yhteensovittaminen Iso-Britannian ja EU-maiden välillä

19.01.2021 Soveltamisohje, Julkisuus: Julkinen

Ohje korvaa aiemman ohjeen "Brexit ja EU-lainsäädännön soveltaminen". Ohjeeseen on lisätty EU:n ja Iso-Britannian välillä solmitun kauppa- ja yhteistyösopimuksen yleiset periaatteet sosiaaliturvan yhteensovittamisesta.

Osaketuottokerroin (j) -aikasarja

19.01.2021 Aikasarja, Julkisuus: Julkinen

Työeläkkeiden yhteensovittaminen Iso-Britannian ja EU-maiden välillä

19.01.2021 Soveltamisohje, Julkisuus: Julkinen

Ohje korvaa aiemman ohjeen "Brexit ja työeläkkeet". Ohjeeseen on lisätty Iso-Britannian erosopimuksen ja EU:n ja Iso-Britannian välillä solmitun kauppa- ja yhteistyösopimuksen vaikutukset työeläkkeisiin.

Kevan jäsenyhteisöjen eläkemaksuprosentit -aikasarja

18.01.2021 Aikasarja, Julkisuus: Julkinen

Evankelis-luterilaisen kirkon eläkemaksuprosentit -aikasarja

18.01.2021 Aikasarja, Julkisuus: Julkinen