Uutiset

Päivitetyt asiakirjat

Elinaikakerroin ja tavoite-eläkeikään työskentely

29.11.2022 Soveltamisohje, Julkisuus: Julkinen, ETK

Ohjeen esimerkki on päivitetty uusimpien eläkeikä- ja elinaikakerroinennusteiden perusteella.

Elinaikakertoimen arvot

29.11.2022 Soveltamisohje, Julkisuus: Julkinen

Ohjeeseen on päivitetty vuonna 1961 syntyneelle vahvistettu elinaikakerroin sekä ennusteet elinaikakertoimesta ja elinajanodotteesta.

Eläkeiät eri ikäluokille

29.11.2022 Soveltamisohje, Julkisuus: Julkinen

Ohjeeseen on päivitetty vuonna 1961 syntyneelle ikäluokalle vahvistettua elinaikakerrointa vastaava tavoite-eläkeikä. Ohjeeseen on päivitetty eläkeikäennusteet.

Kuntoutusraha työkyvyttömyyseläkkeen ja aiemman kuntoutusrahan jälkeen

17.11.2022 Soveltamisohje, Julkisuus: Julkinen

Ohjeen kohtaa kuntoutusrahan myöntämisestä entisin perustein täsmennetty tilanteissa, joissa kuntoutuksen hakija on työskennellyt yli 2 vuoden ajan aiemman kuntoutusrahajakson tai kuntoutuskorotusjakson päättymisen jälkeen.

Työskentely yrittäjänä EU-maassa yleiskuvaus

15.11.2022 Soveltamisohje, Julkisuus: Julkinen

Poistettu ohjeesta alle 1 kk työmatkoille todistuksen hakemista koskeva kohta.

Työntekijänä EU-maissa yleiskuvaus

15.11.2022 Soveltamisohje, Julkisuus: Julkinen

Poistettu ohjeesta alle 1 kk työmatkoille todistuksen hakemista koskeva kohta.

TyEL- ja MEL-vakuutusmaksuprosentit -aikasarja

11.11.2022 Aikasarja, Julkisuus: Julkinen

Vuodesta 2016 alkaen MEL-maksussa työntekijän maksuosuus on yhtenevä TyEL-maksun työntekijän maksuosuuden kanssa.

YEL- ja MYEL-vakuutusmaksuprosentit -aikasarja

11.11.2022 Aikasarja, Julkisuus: Julkinen

Työvaatekorvaus ei ole eläkkeen perusteena olevaa työansiota

11.11.2022 Soveltamisohje, Julkisuus: Julkinen

Ohjetta täsmennetty, jotta siitä paremmin selviää, että vain verovapaat kustannusten korvaukset jäävät eläkkeen perusteena olevien työansioiden ulkopuolelle.