Uutiset

Päivitetyt asiakirjat

TyEL- ja MEL-vakuutusmaksuprosentit -aikasarja

21.11.2019 Aikasarja, Julkisuus: Julkinen

Vuodesta 2016 alkaen MEL-maksussa työntekijän maksuosuus on yhtenevä TyEL-maksun työntekijän maksuosuuden kanssa.

Vakuutusmaksukorko-aikasarja

21.11.2019 Aikasarja, Julkisuus: Julkinen

YEL- ja MYEL-vakuutusmaksuprosentit -aikasarja

21.11.2019 Aikasarja, Julkisuus: Julkinen

Täydennyskerroin (b16) -aikasarja

21.11.2019 Aikasarja, Julkisuus: Julkinen

Perustekorko-aikasarja

21.11.2019 Aikasarja, Julkisuus: Julkinen

Sopimuksettomasta maasta tulevan työntekijän vakuuttaminen

04.11.2019 Soveltamisohje, Julkisuus: Julkinen

Ohjetta on tarkennettu siten, että TyEL ei koske työntekijää, jonka ulkomainen työnantaja lähettää Suomeen työhön sopimuksettomasta maasta enintään 2 vuodeksi.

Oikeudenkäyntimaksu VakO:ssa työeläkeasioissa

29.10.2019 Soveltamisohje, Julkisuus: Julkinen

Päivitetty soveltamisohjeeseen 1.1.2019 muuttuneet oikeudenkäyntimaksujen määrät.

Opiskelusta karttuva etuus ja eläkeaika

23.10.2019 Soveltamisohje, Julkisuus: Julkinen

Ohjeeseen on tarkennettu kohtaa, kun tutkinto on suoritettu eläketapahtumavuonna.

Osaketuottokerroin (j) -aikasarja

22.10.2019 Aikasarja, Julkisuus: Julkinen

Lykkäyskorotus vanhuuseläkkeessä ikäluokan alimman vanhuuseläkeiän jälkeen

21.10.2019 Soveltamisohje, Julkisuus: Julkinen, ETK

Ohjeeseen on lisätty, että vuonna 1939 ja sitä ennen syntyneen VaEL:n piiriin kuuluneen työntekijän eläkettä korotetaan 0,4 prosenttia jokaiselta kuukaudelta, jolta eläkkeen alkamisaikaa lykätään 68 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta. Lykkäyskorotus lasketaan 68 vuoden iän täyttämiskuukauden loppuun mennessä ansaittuun eläkkeeseen.