Uutiset

Päivitetyt asiakirjat

Rahastoitu osa ja vastuueläkelaitos TyEL:n ja MEL:n mukaisessa työkyvyttömyyseläkkeessä

20.04.2021 Soveltamisohje, Julkisuus: Julkinen

Ohjeeseen on päivitetty rahamäärät vuoden 2021 tasoon.

Osaketuottokerroin (j) -aikasarja

20.04.2021 Aikasarja, Julkisuus: Julkinen

Valitusosoitus

19.04.2021 Esimerkki, Julkisuus: Julkinen

EU-eläkettä koskeva päätöksenantomenettely EESSI:ssä

14.04.2021 Soveltamisohje, Julkisuus: Julkinen

Ohjeeseen on päivitetty P6000 SED:n antamista koskevaa kohtaa osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen osalta.

Luontoisedut ovat eläkkeen perusteena olevaa työansiota

08.04.2021 Soveltamisohje, Julkisuus: Julkinen

Ohjeesta on poistettu kohta työsuhdematkalippu. Työsuhdematkalippuedun ja työsuhdepolkupyöräedun ottamisesta huomioon eläkkeen perustena olevassa työansiossa on tehty erillinen ohje.

Yrittäjän työtulo eläkkeen ja etuuksien perusteena

07.04.2021 Opas, Julkisuus: Julkinen

Ohjeeseen on päivitetty tieto, että Kela voi maksaa yrittäjälle väliaikaisesti työmarkkinatukea, jos yrittäjän työskentely yrittäjänä on päätynyt tai yrittäjän työtulo on koronapandemian takia vähemmän kuin 1 089,67 euroa kuukaudessa. Nämä väliaikaiset ehdot ovat voimassa 30.6.2021 asti.

Palkattomilta ajoilta karttuvan eläkkeen yhteiset laskentaperiaatteet

26.03.2021 Soveltamisohje, Julkisuus: Julkinen

Ohjeeseen on tarkennettu taustatietoa ulkomaan eläkkeen vaikutuksesta eläkkeen karttumiseen palkattomilta ajoilta.

Valuuttojen keskikurssit eri vuosina

25.03.2021 Aikasarja, Julkisuus: Julkinen

Aikasarjaan on päivitetty valuuttojen keskikurssit ajalle 1.4.2021 - 30.6.2021.