Vuoden 2022 osaketuottokerroin on -15,65 prosenttia

18.01.2023, Julkisuus: Julkinen

TyEL-eläkelaitoksilla ja Merimieseläkekassalla on siirtovelvoite osaketuottosidonnaiseen lisävakuutusvastuuseen. Vuosittainen siirto on suuruudeltaan osaketuottokertoimen viidennestä vastaavan vanhuus-, työkyvyttömyys- ja tasausvastuun määrä.
 

Osaketuottosidonnainen lisävakuutusvastuu puskuroi osaketuottojen vaihteluja. Tämä vastuu on suurimmillaan yksi prosentti vastuuvelasta ja pienimmillään -20 prosenttia vastuuvelasta. Tätä vastuuvelan osaa joko kasvatetaan tai pienennetään eläkelaitosten toteutuneiden osaketuottojen perusteella.

Osaketuottokerroin määräytyy TyEL-eläkelaitosten ja Merimieseläkekassan noteerattujen osakesijoitusten painotettuna keskimääräisenä vuosituottona, josta on vähennetty yksi prosenttiyksikkö.

Vuoden 2022 neljännen neljänneksen vuositasoinen osaketuottokerroin oli 17,07 prosenttia. Kvartaalien osaketuottokertoimista laskettu vuoden osaketuottokerroin on -15,65 prosenttia.

Vuodesta 2023 alkaen Eläketurvakeskus laskee vuositasoisen osaketuottokertoimen kuukausittain perustuen kunkin kuukauden keskimääräiseen tuottoon. Tammikuun 2023 tuottoon perustuva vuositasoinen osaketuottokerroin lasketaan helmikuussa 2023.
 

Jaa