Täydennyskertoimen arvo 1.2.2023 alkaen on 0,68 %

25.01.2023, Julkisuus: Julkinen

Eläketurvakeskus on laskenut täydennyskertoimen arvoksi 0,68 prosenttia 1.2.2023 alkaen. Vuonna 2023 täydennyskertoimen arvo lasketaan kuukausittain.

TyEL-eläkelaitokset ja Merimieseläkekassa tarkistavat vanhuuseläkerahastojaan vuosittain täydennyskertoimen avulla laskettavaa määrää vastaavalla vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkerahastojen tuotolla. Tarkistus kohdistetaan 55 vuotta täyttäneiden henkilöiden vanhuuseläkerahastoihin. Vuoden 2023 täydennyskertoimen arvo lasketaan erikseen kullekin kuukaudelle.

Täydennyskerroin laskettiin TyEL-eläkelaitosten ja Merimieseläkekassan 31.12.2022 vakavaraisuustilanteen perusteella ja sen laskentamuistio on Säädöspalvelussa. Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut 19.12.2022 TyEL-laskuperusteen, joka sisältää täydennyskertoimen laskentakaavan ja määrää kertoimen laskentatiheyden. Uuden kaavan mukaan täydennyskerroin voi saada myös negatiivisen arvon poikkeuksellisen huonossa vakavaraisuustilanteessa.

Jaa