• Etusivu
  • Uutiset
  • Velallisen ulosoton suojaosuuksien määriä korotetaan väliaikaisesti vuodelle 2023

Velallisen ulosoton suojaosuuksien määriä korotetaan väliaikaisesti vuodelle 2023

21.12.2022, Julkisuus: Julkinen

Velallisen määräajoin maksettavan palkan suojaosuutta korotetaan vuoden 2023 ajaksi ulosottokaaren muutoksella. Korotetut suojaosuudet lisäksi tarkistetaan oikeusministeriön antamalla asetuksella. Indeksikorotuksen jälkeen velallisen suojaosuus on vuonna 2023 velallisen itsensä osalta 30,75 euroa päivässä ja hänen elatuksensa varassa olevan puolison, oman lapsen ja puolison lapsen osalta 8,99 euroa päivässä.

Ulosottokaaren suojaosuuksien väliaikainen korotus


Hallituksen esityksessä (HE 216/ 2022 vp) eduskunnalle laiksi ulosottokaaren 4 luvun 48 §:n väliaikaisesta muuttamisesta, ehdotettiin muutettavaksi väliaikaisesti ulosottokaarta. Esityksen mukaisesti velallisen suojaosuutta korotetaan vuoden 2023 ajaksi.
Ulosottokaaren (705/2007) 4 luvun 48 §:ssä säädetään suojaosuuden määrästä määräajoin maksettavan palkan ulosmittauksessa. Palkkaa koskevia säännöksiä sovelletaan ulosottokaaren 4 luvun 2 §:n 2 momentin nojalla myös eläkkeeseen, sairauspäivärahaan ja muihin sellaisiin palkan sijasta maksettaviin toimeentuloetuuksiin ja korvauksiin, joiden ulosmittausta ei ole kielletty.

Hallituksen esityksen mukaan velallisen itsensä osalta säädetty suojaosuus korotetaan 23,20 eurosta päivässä 29,52 euroon päivässä. Velallisella, jolla ei ole yhtään elatuksen varassa olevaa henkilöä, suojaosuus on 885,60 euroa kuukaudessa (30 * 29,52 euroa). Määrä vastaa mahdollisimman tarkasti takuueläkkeen määrää ajalla 1.8.–31.12.2022. Luvut ovat ennen indeksikorotusta.

Suojaosuuksien tarkistaminen lisäksi kansaneläkeindeksillä


Edellä mainittujen suojaosuuksien määrät tarkistetaan lisäksi oikeusministeriön asetuksella vuosittain siten kuin kansaneläkeindeksistä annetussa laissa (456/2001) säädetään. Oikeusministeriö on antanut suojaosuutta koskevan asetuksen vuodelle 2023, jonka mukaan ulosottokaaren 4 luvun 48 §:n 1 momentissa säädetty velallisen suojaosuus on velallisen itsensä osalta 30,75 euroa päivässä ja hänen elatuksensa varassa olevan puolison, oman lapsen ja puolison lapsen osalta 8,99 euroa päivässä. Eli kuukaudessa velallisen suojaosuus, jolla ei ole yhtään elatuksen varassa olevaa henkilöä, on 922,50 euroa kuukaudessa (30 * 30,75 euroa).

Voimaantulo

Suojaosuutta koskeva väliaikainen lainmuutos sekä oikeusministeriön asiaa koskeva asetus tulevat voimaan 1.1.2023 ja ovat voimassa 31.12.2023 saakka.  

Katso lisää

Oikeusministeriön asetus 1052/2022
HE 216/2022 vp

 

Jaa