Telan kuntoutussuositukset vuodelle 2023

27.12.2022, Julkisuus: Julkinen

Työeläkevakuuttajat Tela on julkaissut työeläkekuntoutusta koskevat suosituksensa vuodelle 2023

Työeläkevakuuttajat Tela on julkaissut suosituksensa työeläkekuntoutuksena korvattavista toimenpiteistä ja työeläkekuntoutukseen osallistumisesta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta.

Suosituksia sovelletaan 1.1.2023 alkaen. Kustannusten korvaamisesta ja työeläkekuntoutuksen toimenpiteistä kuntoutuja voi olla tarvittaessa yhteydessä kuntoutusta tukevaan työeläkelaitokseen. Erittäin tärkeää yhteydenpito on silloin, jos kuntoutussuunnitelman toteuttaminen ei etene suunnitelman mukaan.

Jaa