• Etusivu
  • Uutiset
  • Automaattista päätöksentekoa koskeva lainsäädäntö on vahvistettu

Automaattista päätöksentekoa koskeva lainsäädäntö on vahvistettu

31.03.2023, Julkisuus: Julkinen

Julkisen hallinnon automaattista päätöksentekoa koskeva lainsäädäntö on vahvistettu. Lainmuutokset luovat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen edellyttämän kansallisen oikeusperustan automatisoitujen yksittäispäätösten tekemiseksi.

Hallintolaki sisältää säännökset automaattisen ratkaisemisen edellytyksistä, oikeussuojaedellytyksestä sekä viranomaisen velvollisuudesta ilmoittaa asianosaiselle asian ratkaisemisesta automaattisesti. Automaattisen ratkaisemisen edellytyksenä on nimenomaan se, että käsiteltävä asia ei edellytä tapauskohtaista harkintaa.

Julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annettu laki sisältää säännökset muun muassa tehtäväjaon ja käsittelysääntöjen dokumentoinnista, laadun varmistamisesta, laadunvalvonnasta ja virhetilanteiden käsittelystä, käyttöönotosta sekä automaattisen toimintaprosessin tiedottamisesta sekä virkavastuusta.

Myös rikosasioiden tietosuojalakiin ja digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annettuun lakiin tehtiin muutoksia.

Laki tulee voimaan 1.5.2023.
 

Jaa