• Etusivu
  • Uutiset
  • Koulutus: Asiakirjajulkisuus ja henkilötietojen suoja

Koulutus: Asiakirjajulkisuus ja henkilötietojen suoja

05.04.2023, Julkisuus: Julkinen

Miten asiakirjajulkisuus ja henkilötietojen suoja tulee ottaa huomioon käytännön työssä? Kuinka asiakirjajulkisuutta ja henkilötietojen suojaa koskevaa lainsäädäntöä sovelletaan, kun yksityinen eläkelaitos tai Eläketurvakeskus hoitaa julkista hallintotehtävää tai käyttää julkista valtaa? Tätä asiaa käsittelemme professori Tomi Voutilaisen vetämässä webinaarissa.

Julkisoikeuden professori Tomi Voutilainen avaa meille asiakirjajulkisuutta sekä henkilötietojen suojaa lainsäädännön ja käytännön esimerkkien kautta. Koulutuksessa vastataan muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

  • Mitkä ovat salassapidettävät henkilötiedot eläkelaitoksen ja Eläketurvakeskuksen asiakirjoissa?
  • Millainen on asianosaisen oikeus saada tietoa asianosaisjulkisesta asiakirjasta, joka sisältää myös toista asianosaista tai muuta kuin asianosaista koskevaa salassapidettävää tietoa?
  • Kun muu kuin asianosainen pyytää julkisuuslain nojalla eläkelaitokselta/Eläketurvakeskukselta asiakirjoja/päätöstä, mitä tietoja on mahdollista luovuttaa
  • Jos luovutetaan julkinen asiakirja muulle kuin asianosaiselle ja asiakirja sisältää henkilötietoja, millainen on menettelyprosessi? (julkisuuslaki vs. tietosuoja-asetus)

Jaa