Työeläkkeiden indeksit vuonna 2023

26.10.2022, Julkisuus: Julkinen

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut vuoden 2023 työeläkeindeksiksi 2874 ja palkkakertoimeksi 1,558. Vuoteen 2022 verrattuna työeläkeindeksi nousee 6,80 prosenttia ja palkkakerroin 3,79 prosenttia. Samalla työeläkelaeissa olevat tulorajat vahvistuvat vuodelle 2023.

Muutosprosentit on ilmoitettu katkaistuna kahden desimaalin tarkkuuteen.

Työeläkeindeksissä palkkojen muutoksen osuus on 20 prosenttia ja hintojen muutoksen osuus 80 prosenttia. Työeläkeindeksillä tarkistetaan maksussa olevat työeläkkeet.

Palkkakertoimessa palkkojen muutoksen osuus on 80 prosenttia ja hintojen muutoksen osuus 20 prosenttia. Palkkakertoimella tarkistetaan vuosiansiot eläkkeen alkamisvuoden tasoon eläkettä laskettaessa. Palkkakertoimella tarkistetaan myös työeläkelaeissa olevat tulorajat. Vuonna 2023 esimerkiksi TyEL:n vakuuttamisvelvollisuuden kuukausiansioiden alaraja on 65,26 euroa. Kaikki rahamäärät löytyvät säädöspalvelusta.

Kela on vahvistanut kansaneläkeindeksin vuodelle 2023. Takuueläkkeen mukainen työkyvyttömyyseläkkeen lepäämäänjättämisen ansioraja on siten 922,42 euroa kuukaudessa.

Jaa