Elinaikakerroin vahvistettu vuodelle 2023

11.11.2022, Julkisuus: Julkinen

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut elinaikakertoimen vuodelle 2023. Elinaikakertoimen arvo on 0,94419 ja sitä sovelletaan vuonna 1961 syntyneen ikäluokan vanhuuseläkkeisiin. Tavoite-eläkeikä vuonna 1961 syntyneille on 66 vuotta.

Elinaikakerroin määrätään sille vuodelle, jona kukin ikäluokka täyttää 62 vuotta. Nyt vahvistettu elinaikakerroin koskee vuonna 1961 syntyneen ikäluokan työeläkelakien mukaisia vanhuuseläkkeitä. Elinaikakerroin pienentää kuukausieläkettä 5,6 prosenttia.

Vuoden 2023 elinaikakerroin pienentää myös ensi vuonna myönnettäviä työeläkelakien mukaisia työkyvyttömyyseläkkeitä. Elinaikakerrointa sovelletaan työkyvyttömyyden alkuun mennessä karttuneeseen eläkkeen osaan.

Vahvistettua elinaikakerrointa vastaava tavoite-eläkeikä vuonna 1961 syntyneille on 66 vuotta. Tavoite-eläkeikä on se ikä, jossa ikäluokan alimmasta vanhuuseläkeiästä laskettu lykkäyskorotus on vähintään yhtä suuri kuin elinaikakertoimen vanhuuseläkettä pienentävä vaikutus. Vuonna 1961 syntyneen ikäluokan alin vanhuuseläkeikä on 64 vuotta 9 kuukautta, joten eläkkeen ottamista tulisi lykätä 15 kuukautta.

Työeläkelakipalvelun ohjeisiin päivitetään vahvistettu elinaikakerroin ja tavoite-eläkeikä sekä elinaikakerroin- ja eläkeikäennusteet marraskuun lopussa, jolloin ne päivitetään myös laskentajärjestelmiin. Työeläke.fi:n laskureihin päivitykset tehdään vuodenvaihteessa.

Jaa