• Etusivu
  • Uutiset
  • Tulotietojärjestelmästä annetun lain muutos 1.1.2023

Tulotietojärjestelmästä annetun lain muutos 1.1.2023

28.11.2022, Julkisuus: Julkinen

Lakimuutos laajentaa tiedon käyttäjien joukkoa sekä tarkentaa yhteistyöryhmän kokoonpanoa ja tehtäviä.
 

 

Tulorekisterin tietoja voidaan nykyisten tiedon käyttäjien lisäksi luovuttaa laissa säädettävien tehtävien hoitamista varten:

  • Harmaan talouden selvitysyksikölle,
  • Tullille,
  • Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle,
  • Maahanmuuttovirastolle,
  • oikeusaputoimistolle ja Ahvenanmaan oikeusapu- ja edunvalvontatoimistolle,
  • yleiselle edunvalvojalle,
  • haastemiehille ja poliisille.

Lisäksi tietojensaanti laajenee työ- ja elinkeinotoimistolla, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella sekä hyvinvointialueilla.

Eläketurvakeskus luovuttaa nykyisin ansiotietoja osalle näistä tahoista (poliisi, tulli, haastemiehet ja talous- ja velkaneuvojat). Käyttöoikeuden laajentaminen mahdollistaa Eläketurvakeskuksen ja edellä mainittujen tahojen kahdenvälisistä tietoluovutuksista luopumisen jollain aikataululla. Työeläkealan rekisterissä on vuodesta 2019 lähtien ollut vastaavat tiedot kuin tulorekisterissä siltä osin kuin ansiot ovat työeläkevakuutettavia. Jatkossa tulisikin varmistaa, että tulorekisteri olisi ensisijainen tiedonantaja näille tahoille. Työeläkealan rekistereissä ei ole lisätietoa työsuhteista, joten tästäkin näkökulmasta tulorekisterin tietosisältö kattaa kyseisten viranomaisten tietotarpeet.

Lisäksi Tulorekisteriyksikön yhteistyöryhmän jäsenmäärää kasvatetaan siten, että yhteistyöryhmässä olisi 17 jäsentä nykyisen 12:n sijasta. Verohallinnon, Kansaneläkelaitoksen ja Eläketurvakeskuksen nimeämien jäsenten lisäksi yhden jäsenen tulee olla sosiaali- ja terveysministeriön nimeämä. Lisäksi suorituksen maksajatahojen edustajien vähimmäismäärä nostetaan yhdestä kahteen. Vakiintunutta käytäntöä vastaavasti puheenjohtajan tulee olla valtiovarainministeriön ja kahden jäsenen Tulorekisteriyksikön nimeämiä.

Hallitusohjelmaan sisältyvän positiivisen luottotietorekisterin perustamisen valmistelussa luottotietorekisteri on päädytty perustamaan tulorekisterin yhteyteen. Rekisterinpitäjänä toimisi Tulorekisteriyksikkö. Luottotietorekisteri on oikeudellisesti ja toiminnallisesti tulorekisteristä täysin erillinen rekisteri. Tulotietojärjestelmästä annetussa laissa säädettyjä Tulorekisteriyksikön yhteistyöryhmän tehtäviä on tämän vuoksi aiheellista tarkentaa siten, että yhteistyöryhmä ei käsittele positiiviseen luottotietorekisteriin liittyviä asioita. 

Jaa