• Etusivu
  • Uutiset
  • Muutoksia työeläkkeiden laskuperusteisiin vuonna 2023

Muutoksia työeläkkeiden laskuperusteisiin vuonna 2023

24.01.2023, Julkisuus: Julkinen

Keskeisiä muutoksia ovat vuoden 2023 työeläkevakuutusmaksu ja maksun osat sekä muutokset TyEL-eläkelaitoksia ja Merimieseläkekassaa koskevaan rahastoonsiirtovelvoitteeseen. Myös työeläkevakuutusmaksun sekä vastuuvelan ja eläkevastuun laskennassa käytettävien kertoimien arvoja on päivitetty. Kustannustenjakoperusteisiin ei tullut muutoksia vuodelle 2023.

TyEL-vakuutusmaksun hoitokustannusosalle työeläkeyhtiökohtaiset laskuperusteet

TyEL-vakuutusmaksu on keskimäärin 24,84 prosenttia palkasta vuonna 2023. Maksuun sisältyvä 0,44 prosenttiyksikön korotus on toinen erä takaisinmaksusta, jolla kompensoidaan koronakriisin aiheuttama vuoden 2020 maksun alennus. Alennuksen euromäärä, suuruudeltaan 1,075 miljardia euroa, maksetaan takaisin tasaisesti vuosina 2022–2025. Maksuun vuonna 2022 sisältynyt takaisinmaksuun liittyvä korotus oli 0,45 prosenttiyksikköä ja vuoden 2022 keskimääräinen TyEL-vakuutusmaksu oli 24,85 prosenttia.

Vuonna 2023 sopimustyönantajan TyEL-perusmaksu työeläkeyhtiössä on 25,30 prosenttia. Perusmaksun lisäksi työnantaja maksuun vaikuttavat maksutappio-osan alennus suurtyönantajille, suurtyönantajan maksuluokka sekä työnantajakohtaiset hoitokustannusosa ja asiakashyvitys. Vuodesta 2023 alkaen asiakashyvityksen lisäksi myös maksun hoitokustannusosa määräytyy kunkin työeläkeyhtiön oman laskuperusteen mukaisena. Työeläkeyhtiökohtaiset laskuperusteet hoitokustannusosaan ja asiakashyvityksiin liittyen on julkaistu Säädöspalvelussa.

Tilapäisten työnantajien TyEL-maksu on 26,20 prosenttia palkasta sisältäen maksun hoitokustannusosan. Tilapäiset työnantajat eivät saa asiakashyvityksiä ja heidän maksunsa on sama kaikille tilapäisille työnantajille.

Työntekijän maksu vuonna 2023 pysyy samana kuin vuonna 2022 ja on 7,15 prosenttia alle 53-vuotiailla ja yli 62-vuotiailla sekä 8,65 prosenttia 53–62-vuotiailla.

Muutoksia rahastoonsiirtovelvoitteen laskennassa

TyEL-eläkelaitokset ja Merimieseläkekassa tarkistavat vanhuuseläkerahastojaan vuosittain täydennyskertoimen avulla laskettavaa määrää vastaavalla vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkerahastojen tuotolla. Lisäksi TyEL-eläkelaitoksilla ja Merimieseläkekassalla on siirtovelvoite osaketuottosidonnaiseen lisävakuutusvastuuseen. Vuosittainen siirto on suuruudeltaan osaketuottokertoimen viidennestä vastaavan vanhuus-, työkyvyttömyys- ja tasausvastuun määrä.

Lakimuutos 1.6.2022 muutti rahastoonsiirtovelvoitteen laskentaa joustavammaksi mahdollistaen kertoimien tiheämmän laskennan ja vanhuuseläkevastuiden joustamisen myös alaspäin sellaisessa heikossa sijoitusmarkkinatilanteessa, jossa eläkelaitosten keskimääräinen vakavaraisuus on merkittävästi heikentynyt. Vuoden 2023 alusta täydennyskerroin lasketaan uudella kaavalla ja voi saada myös negatiivisia arvoja. Uusi kaava on sama, jota käytettiin 1.6.2022 lakimuutosten vaikutusarvioiden laskennassa. Lisäksi Eläketurvakeskus laskee osaketuotto- ja täydennyskertoimet kuukausittain, jolloin rahastoonsiirtovelvoite reagoi nopeammin mahdollisiin äkkinäisiin muutoksiin eläkevarojen sijoitusympäristössä.

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut perustemuutokset syksyllä ja kooste TyEL:n mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteista vuodelle 2023 on julkaistu Säädöspalvelussa.

Kevan jäsenyhteisöjen tasausmaksu korvaa eläkemenoperusteisen maksun

Hyvinvointialueiden aloitus muuttaa Kevan jäsenyhteisöjen eläkemaksujen rakennetta vuonna 2023. Eläkemenoperusteinen maksu poistuu ja sen tilalle tulee uusi tasausmaksu, jota maksavat vain kunnat ja hyvinvointialueet. Palkkaperusteinen maksu säilyy rakenteeltaan ennallaan. Kevan jäsenyhteisöjen tasausmaksun laskuperusteet on julkaistu Säädöspalvelussa.

Jaa