Työeläkkeen laskentaopas 2023 on julkaistu

02.03.2023, Julkisuus: Julkinen

 

Työeläkkeen laskentaopas 2023 on ilmestynyt. Suurimmat muutokset edellisen oppaan (2021) ilmestymisen jälkeen ovat perhe-eläkeuudistus vuoden 2022 alusta, perhevapaauudistus 1.8.2022, muutokset yrittäjän työtulon laskemiseen vuoden 2023 alusta ja työeläkekuntoutuksen saantiedellytyksen muutos vuoden 2023 alusta.

Työeläkkeen laskentaoppaassa käydään läpi eri eläkemuodot työeläkkeen laskennan kannalta sekä kaikkiin eläkelajeihin liittyvät yhteiset laskentaperiaatteet: työeläkkeeseen oikeuttavien ansioiden laskenta, työeläkkeen karttuminen, ensisijaisten etuuksien vähentäminen työeläkkeestä ja työeläkkeiden tarkistaminen. Vuoden 2023 oppaassa käsitellään ne työeläkkeen laskentasäännöt, joita sovelletaan eläkkeisiin, jotka alkavat vuonna 2023 tai sen jälkeen.

Vuoden 2023 Työeläkkeen laskentaopas julkaistaan vain sähköisessä muodossa ja julkaisuun pääsee Työeläkelakipalvelusta (Julkaisut/Oppaat) ja Eläketurvakeskuksen nettisivuilta (etk.fi/julkaisut).

Katso lisää:

Työeläkkeen laskentaopas 2023

 

Jaa