• Etusivu
  • Uutiset
  • Hallituksen esitys julkisen hallinnon automaattista päätöksentekoa koskevaksi lainsäädännöksi on annettu

Hallituksen esitys julkisen hallinnon automaattista päätöksentekoa koskevaksi lainsäädännöksi on annettu

22.09.2022, Julkisuus: Julkinen

Esityksen tarkoituksena on mahdollistaa automaattinen päätöksenteko julkisessa hallinnossa.

Pääasiallinen sisältö

Esityksellä toteutetaan perustuslakivaliokunnan vaatimus siitä, että julkisen hallinnon automaattisen päätöksenteon on täytettävä hallinnon lainalaisuuden, julkisuusperiaatteen ja hyvän hallinnon perusteisiin kuuluvien hallinnon oikeusperiaatteiden asettamat edellytykset sekä turvattava asianosaisten oikeusturvan ja virkamiesten virkavastuun asianmukainen toteutuminen.

Lisäksi ehdotetaan säädettäväksi EU:n tietosuojasäännösten edellyttämä kansallinen oikeusperusta automatisoitujen yksittäispäätösten tekemiseksi.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi muun muassa hallintolakia ja tiedonhallintalakia. Hallintolakiin ehdotetaan sääntelyä, joka mahdollistaa hallintoasian ratkaisemisen automaattisesti siltä osin kuin ratkaiseminen ei edellytä kyseistä asiaa koskevaa tapauskohtaista harkintaa. Tiedonhallintalakiin ehdotetaan säännöksiä, joilla varmistettaisiin hyvän hallinnon periaatteiden, läpinäkyvyyden ja virkavastuun toteutuminen automaattisessa päätöksenteossa.

Uusi sääntely koskee myös julkista hallintotehtävää hoitavia yksityisiä toimijoita.

Voimaantulo

Tavoitteena on, että laki tulisi voimaan 1.1.2023.

Jaa