• Etusivu
  • Uutiset
  • Hallituksen esitys ulosottokaaren muuttamiseksi on annettu

Hallituksen esitys ulosottokaaren muuttamiseksi on annettu

30.09.2022, Julkisuus: Julkinen

Ulosottokaareen ehdotetaan muutoksia, joilla muun muassa kevennettäisiin erityisesti pienituloisten velallisten palkan ulosmittausta.

Hallitus antoi eduskunnalle 19.9.2022 hallituksen esityksen laiksi ulosottokaaren muuttamisesta (HE 142/2022 vp).

Pääasiallinen sisältö

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ulosottokaarta siten, että velalliselle annettavia vapaakuukausia lisättäisiin. Tulorajaulosmittauksessa velalliselle annettaisiin ilman pyyntöä kolme vapaakuutta vuodessa nykyisen kahden vapaakuukauden sijaan. Lisäksi tulorajaulosmittauksessa velalliselle annettaisiin pyynnöstä neljäs vapaakuukausi, jos jokin muu vapaakuukauden myöntämisperuste täyttyy. Velalliselle, jonka tuloista jätetään ulosmittaamatta kaksi kolmasosaa, annettaisiin ilman pyyntöä yksi vapaakuukausi vuodessa. Esityksessä ehdotetaan, että maksukyvyn olennainen heikkeneminen tavanomaista suurempien tulonhankkimiskulujen vuoksi lisättäisiin lakiin perusteeksi, jonka nojalla palkasta ulosmitattaisiin toistaiseksi tai määrättynä aikana säännönmukaista pienempi määrä.

Lisäksi ehdotetaan, että säännöstä hakijan velvollisuudesta ilmoittaa ulosottomiehelle muuttuneista tiedoista tarkennettaisiin ja varojen erikseen talletusta koskevaa säännöstä muutettaisiin siten, että erikseen tallettaminen ei enää edellyttäisi koron kasvamista talletustilillä.

Lisäksi esityksessä ehdotetaan lisäksi joitain muita teknisiä muutoksia.

Voimaantulo

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan keväällä 2023. Uudistuksen vaatimien tietojärjestelmämuutosten vuoksi laki voi kuitenkin tulla voimaan aikaisintaan neljän kuukauden kuluttua sen hyväksymisestä ja vahvistamisesta.

Jaa