• Etusivu
  • Uutiset
  • Työkyvyttömyyseläkkeiden ja kuntoutusetuuksien maksaminen koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa

Työkyvyttömyyseläkkeiden ja kuntoutusetuuksien maksaminen koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa

20.03.2020, Julkisuus: Julkinen

Uutista on päivitetty 20.4.2020: Suosituksen voimassaoloa päätettiin 17.4.2020 jatkaa 31.8.2020 asti.

Eläketurvakeskus on antanut soveltamisohjeen, jossa on suosituksia kuntoutusetuuksien ja työkyvyttömyyseläkkeen maksamiseen koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan aikana. 

Suosituksen perusteella laadittu soveltamisohje on käsitelty työeläkevakuuttajien ja Eläketurvakeskuksen yhteistyöryhmässä 19.3.2020 ja 17.4.2020. Eläketurvakeskus ja työeläkevakuuttajat seuraavat tilannetta ja viranomaisten antamia ohjeita poikkeustilanteesta ja arvioivat suosituksen päivitystarpeita kesäkuussa 2020.

Työkyvyttömyyseläkkeen maksu jatkuu normaalisti työmääräyksen aikana

Jos toistaiseksi tai määräajaksi myönnetyllä työkyvyttömyyseläkkeellä (osaeläke tai täysi eläke) oleva henkilö määrätään valmiuslain perusteella työhön, työmääräyksen vuoksi saaduilla ansioilla ei ole vaikutusta työkyvyttömyyseläkeoikeuteen tai työkyvyttömyyseläkkeen maksamiseen.

Työmääräyksen ajalta työkyvyttömyyseläkkeen ansioraja voi ylittyä, ansioita ei oteta huomioon ansiovalvonnassa ja eläkkeen maksu jatkuu normaalisti.

Kuntoutusetuuksien maksaminen poikkeustilanteen aikana

Kuntoutusrahan ja kuntoutuskorotuksen maksamista jatketaan koronaepidemian aiheuttaman poikkeustilan aikana keskeyttämisperustetta seuraavan kalenterikuukauden loppuun. Jos keskeyttämisperuste tulee kuukauden 20. päivän jälkeen, eläkelaitos harkitsee tapauskohtaisesti keskeyttämisajankohdan siten, että etuuden maksua voidaan jatkaa keskeyttämisperustetta seuraavan toisen kalenterikuukauden loppuun.

Lähtökohtana kuntoutusetuuksien maksamiselle on osallistuminen kuntoutukseen. Perusteen kuntoutuksen keskeytymiselle ja kuntoutusetuuden maksun jatkumiselle tulee olla sellainen, johon kuntoutuja ei itse voi vaikuttaa. Pelkästään kuntoutujan oma ilmoitus siitä, että hän ei osallistu kuntoutukseen koronaepidemian vuoksi, ei ole syy jatkaa kuntoutusetuuden maksua.

Eläkelaitos voi harkintansa mukaan myöntää kuntoutusavustusta, jos se on kuntoutujan kokonaistilanteen kannalta tarkoituksenmukaista ja toimeentuloa ei ole turvattu muilla etuuksilla. Edellytyksenä on, että kuntoutus jatkuu keskeytyksen jälkeen.

Jos kuntoutuja jää hoitamaan lastaan, kuntoutusetuuden keskeyttämisessä noudatetaan myös lastenhoitotilanteessa samaa periaatetta kuin muissa keskeytystilanteissa. Kuntoutusetuuden maksua jatketaan keskeyttämisperustetta seuraavan kalenterikuukauden loppuun.

Jos kuntoutusetuuden (kuntoutusraha tai kuntoutuskorotus) saaja valmiuslain voimassaolon perusteella määrätään työhön, (esimerkiksi hoitoalan opiskelija, joka saa kuntoutusrahaa, määrätään työhön), työansioilla ei ole vaikutusta kuntoutusetuuksien maksamiseen, jos kuntoutus muuten jatkuu suunnitelman mukaan. Työmääräyksen ajalta kuntoutusrahan tai kuntoutuskorotuksen saajan ansioraja voi ylittyä, ansioita ei oteta huomioon ansiovalvonnassa ja etuuden maksu jatkuu normaalisti.

Kuntoutustuen jatkon, työkyvyttömyyseläkkeen ja työeläkekuntoutuksen hakeminen

Kuntoutustuen jatkamista on vakiintuneen käytännön mukaisesti voinut hakea toimittamalla eläkelaitokselle uuden lääkärinlausunnon työkyvystä ennen kuntoutustuen päättymistä.

Kuntoutustuen jatkamista on edelleen haettava lääkärinlausunnolla. Jos kuntoutustuen saaja ei voi hankkia lääkärinlausuntoa poikkeustilanteen vuoksi (esimerkiksi vastaanottoaikoja siirretään tai perutaan), kuntoutustuen saajan on lisäohjeiden saamiseksi otettava yhteyttä omaan työeläkelaitokseensa hyvissä ajoin ennen kuntoutustuen päättymistä.

Työeläkekuntoutusta ja työkyvyttömyyseläkettä on lähtökohtaisesti haettava kirjallisesti hakemuksella. Asiakkaan kannattaa asioida oman työeläkelaitoksen sähköisissä palveluissa. Jos asiakkaalla ei ole mahdollisuutta sähköiseen asiointiin tai paperisen hakemuslomakkeen täyttämiseen, asiakkaan tulee ottaa yhteyttä omaan työeläkelaitokseensa.

Suosituksen voimassaolo

Suositus on voimassa 31.8.2020 asti. Suositus löytyy tämän uutisen liitteenä. Eläketurvakeskus ja työeläkevakuuttajat päättävät suositusten jatkamisesta ja mahdollisista muutoksista seuraavan kerran kesäkuussa 2020.

Lisätiedot omasta työeläkelaitoksesta

Kuntoutusetuuden tai työkyvyttömyyseläkkeen saajan on tarvittaessa otettava yhteyttä omaan työeläkelaitokseen lisäohjeiden saamiseksi.

Oman työeläkelaitoksen yhteystiedot löytyvät Työeläke.fi -palvelusta www.tyoelake.fi > Siirry työeläkelaitoksesi palveluun. Jos asiakkaalla ei ole mahdollisuutta sähköiseen tunnistautumiseen, oman työeläkelaitoksen yhteystiedot voi kysyä puhelimitse Eläketurvakeskuksen asiakaspalvelusta puh. 029 411 2110.

 

Jaa