Eläkkeiden EESSI-liikenne käynnistyi

10.12.2020, Julkisuus: Julkinen

 

Maanantaina 7.12.2020 alkoi EU:n laajuinen sähköinen sosiaaliturvatietojen välittäminen (EESSI) EU-eläkehakemusten, rajat ylittävän perinnän ja horisontaalisten (esim. henkilö-) tietojen osalta.

EESSI-sanomaliikenne käynnistyi työeläkealalla ensimmäisenä Eläketurvakeskuksessa syyskuun alussa, kun sovellettavan lainsäädännön lähetettyjä työntekijöitä koskevia tietoja alettiin välittää EESSI-järjestelmässä.  

EESSI-järjestelmän rakentaminen on vaatinut useiden vuosien ajan tiivistä kansainvälistä ja kansallista yhteistyötä sekä suuren määrän asiantuntijatyötä työeläkealan eri toimijoilta. Työeläkealalla Arek Oy on toteuttanut kaikille yhteiset EESSI-toiminnallisuudet. EESSI:iin liittyvien tietojärjestelmämuutosten määrittelyyn ja testaukseen ovat osallistuneet laajasti Arekin, Eläketurvakeskuksen ja työeläkevakuuttajien edustajat. Eläketurvakeskus on EESSI-liikennettä varten automatisoinut laajasti käsittelyjärjestelmiään ja useat työeläkevakuuttajat ovat myös toteuttaneet omaa tietojärjestelmäintegraatiota.    

Työeläkealalla joulukuun EESSI-käyttöönotto oli viimeinen ja useita vuosia jatkunut kehitystyö EESSI:n ympärillä on saatu päätökseen.

EU-eläkkeen hakijoille EESSI-liikenteen käynnistyminen ei tässä vaiheessa näy mitenkään. Tulevaisuudessa odotetaan kuitenkin hakemuskäsittelyn nopeutuvan EESSI:n myötä. 

Jaa