• Etusivu
  • Uutiset
  • Työttömyysturvalain pyöristyssäännön vuoksi YEL-työtulo voi jäädä alle yrittäjän työttömyysturvan alarajan

Työttömyysturvalain pyöristyssäännön vuoksi YEL-työtulo voi jäädä alle yrittäjän työttömyysturvan alarajan

10.12.2015, Julkisuus: Julkinen

Työttömyysturvalakia on muutettu 1.1.2016 lukien niin, että palkkakertoimella tarkistettavat määrät pyöristetään lähimpään euroon. Tällä on vaikutusta niihin yrittäjiin, joiden YEL- tai MYEL-työtulo on vahvistettu työttömyysturvalain alarajalle. Työttömyysturvalain alarajalle vahvistettu YEL- ja MYEL-työtulo voi jäädä pöyristyssäännön vuoksi alle työttömyysturvan rajan.

Työttömyysturvalain mukaan yrittäjän työssäoloehtoon luetaan sellaiset kuukaudet, joina henkilön YEL:n tai MYEL:n mukainen työtulo on ollut yhteensä vähintään 1 000 euroa kuukaudessa (rajamäärä on vuoden 2013 tasossa). Koska yrittäjän työssäoloehdon täyttävä työtulon alaraja on työttömyysturvalaissa määritelty kuukausitasossa, myös palkkakertoimella tarkistamisen yhteydessä tehtävä pyöristys lähimpään euroon tehdään sosiaali- ja terveysministeriön mukaan kuukausitasoiseen määrään. Kuukausitasoinen lähimpään euroon pyöristetty määrä kerrotaan kahdellatoista, jotta saadaan vuotuinen työttömyysturvalain työssäoloehdon täyttävä YEL/MYEL-työtulo. Kuukausittainen pyöristys lisää palkkakerrointarkistusten eroa työttömyysturvalain ja YEL:n ja MYEL:n välillä. YEL:ssä ja MYEL:ssä ei ole vastaavanlaista pyöristyssääntöä.

Yrittäjän työssäoloehdon täyttävä työtulo on edellä kuvatulla tavalla laskettuna 12 420 €/v. vuonna 2016. Ne yrittäjät, joiden YEL-/MYEL-työtulo on vahvistettu työttömyysturvalain mukaiselle työssäoloehdon alarajalle, voivat työttömyysturvalain muutoksen takia jäädä vuonna 2016 alle työttömyysturvalain edellyttämän työtulorajan.

Jaa