Työuraeläkkeen hakemuslomake on nyt käytössä

08.05.2017, Julkisuus: Julkinen

Työuraeläkkeen hakemuslomake on julkaistu. Samalla on otettu käyttöön uudistettu työnantajan kuvaus -lomake. Hakemuslomake ja työnantajan kuvaus -lomake löytyvät Internetistä esimerkiksi Työeläke.fi- ja Etk.fi -verkkopalveluista.

Työuraeläkkeen hakemuslomake "Hakemus Työuraeläke (ETK 2022)" ja uudistettu työnantajan kuvauslomake "Työnantajan kuvaus eläkkeenhakijan työstä, työolosuhteista ja selviytymisestä työssä (TAK, ETK 7111) on otettu käyttöön. Hakemuslomake löytyy suomen-, ruotsin- ja englanninkielisenä ja työnantajan kuvauslomake suomen- ja ruotsinkielisenä.

Työuraeläkkeestä voi hakea ennakkopäätöksen, joka on voimassa 6 kuukautta. Ennakkopäätös voi olla voimassa kuitenkin enintään ikäluokan alimpaan vanhuuseläkeikään asti.

Hakemus työuraeläkkeestä toimitetaan omaan työeläkelaitokseen.

Työuraeläkkeenhakijan on toimitettava eläkelaitokselle työterveyshuollon lausunto.

Työterveyshuollon lausunto sisältää

  • kuvauksen hakijan nykyisen työn sisällöstä sekä arvion työn rasittavuudesta ja kuluttavuudesta sekä työkykyvaatimuksesta
  • työterveyslääkärin lausunnon hakijan terveydentilasta ja työkyvystä
  • arvion hakijan mahdollisuuksista jatkaa työssä
  • kuvauksen hakijan aikaisempien töiden sisällöstä sekä arvion aiempien töiden rasittavuudesta ja kuluttavuudesta, jos selvitystä hakijan työhistoriasta on saatavilla.

Työuraeläkkeenhakijan on lisäksi toimitettava eläkelaitokselle työnantajan lausunto hakijan työn sisällöstä.

Katso lisää:

Etk.fi -ePalvelut, lomakkeet

Työeläke.fi -Työuraeläkkeen hakuohje

 

Jaa