Työttömyysturvan perheenjäsentä koskeva muutos ei vaikuta työeläkevakuuttamiseen 21.12.2018, Julkisuus: Julkinen

Hallitus on antanut esityksen, jossa työttömyysturvalakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että yrityksessä työskentelevän ns. ei omistavan perheenjäsenen asema työttömyysturvajärjestelmässä muutettaisiin palkansaajaksi.

Esityksellä ei ole tarkoitus muuttaa YEL-vakuuttamista ammatinharjoittajan tai toiminimiyrittäjän perheenjäsenen osalta. Jos ko. henkilö työskentelee palkatta toiminimiyrityksessä, katsotaan henkilö jatkossakin yrittäjäksi sekä eläke- että työttömyysvakuutuksessa. Työttömyysturvan muutos ei siten aiheuta muutoksia työeläkelakejen soveltamiseen.

 

Katso lisää:

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta yrittäjien ei omistavien perheenjäsenten työttömyysturvan kehittämiseksi (HE 236/2018)

 

 

Uutiseen liittyvät asiakirjat

Kaikki uutiset