Melalle maksettavien vakuutusmaksujen viivästyskoron väliaikaista alentamista jatketaan 28.12.2018, Julkisuus: Julkinen

Laki Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle maksettavien vakuutusmaksujen viivästyskoron väliaikaisesta alentamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta on vahvistettu. Lailla jatketaan Melalle maksettavien vakuutusmaksujen viivästyskoron alentamista. Laki tulee voimaan 1.1.2019 ja se on voimassa 31.12.2020 saakka.
 

Lakia sovelletaan MYEL:n mukaisen työeläkevakuutusmaksun ja ryhmähenkivakuutusmaksun sekä MATAL:n mukaisten vakuutusten perusteella maksettavien vakuutusmaksujen viivästyskorkoon. Viivästyskorko on edellä mainittujen vakuutusmaksujen osalta edelleen 4 prosenttia.

Lain tarkoituksena on helpottaa maatalouden markkinatilanteen häiriöiden aiheuttamia väliaikaisia maksuvaikeuksia maatiloille ja lisäksi mahdollistaa MYEL-vakuutuksen työtulojen säilyttämisen mahdollisimman vakaana.

EV132/2018

 

Kaikki uutiset