Elinaikakerroin- ja eläkeikäennusteita päivitetty 03.01.2019, Julkisuus: Julkinen

Arviot alimman eläkeiän, tavoite-eläkeiän ja elinaikakertoimen kehityksestä on päivitetty. Uudet ennusteet ovat Tilastokeskuksen vuoden 2018 väestöennusteen mukaiset. Uudet ennusteet on päivitetty myös Työeläke.fi:n eläkelaskuriin.

Ennusteet elinaikakertoimista sekä vuonna 1965 syntyneiden ja tätä nuorempien ikäluokkien eläkei'istä on päivitetty Työeläkelakipalvelun ohjeisiin, Työeläke.fi:n eläkelaskuriin sekä arviolaskentaan. Ennusteet perustuvat Tilastokeskuksen marraskuussa 2018 julkaisemaan väestöennusteeseen.

Eläkeikäennusteet muuttuivat aiempaan verrattuna melko vähän. Vuosina 1965–2000 syntyneiden ikäluokkien vanhuuseläkeikäennusteet pysyivät ennallaan tai laskivat yhdellä kuukaudella. Ennusteet osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen ja työuraeläkkeen ikärajoista muuttuivat vastaavasti.

Elinaikakertoimen arvioidaan leikkaavan kuukausieläkettä hieman aiempaa ennustetta enemmän. Esimerkiksi vuonna 1976 syntyneen elinaikakerroin olisi leikannut kuukausieläkettä aiemman ennusteen perusteella 9,8 prosenttia, kun uuden ennusteen mukaan leikkaus on 10,1 prosenttia.

Katso lisää:

Eläkeiät eri ikäluokille

Elinaikakertoimen arvot

Työeläke.fi eläkelaskuri

Kaikki uutiset