EU-lääkärinlausuntolomake "Yksityiskohtainen lääkärinlausunto" 16.01.2019, Julkisuus: Julkinen

EU-lääkärinlausuntolomakkeen "Yksityiskohtainen lääkärinlausunto" (Detailed Medical Report) päivitetty versio on otettu käyttöön. Lomake löytyy etk.fi sivuilta. Detailed Medical Report korvaa jatkossa E 213 -lomakkeen.

Yksityiskohtaisen lääkärinlausuntolomakkeen (Detailed Medical Report) tulostusongelma on korjattu. Yksityiskohtainen lääkärinlausunto korvaa aiemmin käytössä olleen E 213 -lomakkeen.

Suomesta EU- ja ETA -maihin lähetettyihin työkyvyttömyyseläkehakemuksiin liitetään yleensä kansallisessa eläkehakemusprosessissa käytössä olleet lääkärintodistukset (suomalainen B-lausunto). EU-asetuksen lähtökohtana on, että jäsenvaltion laitoksen on otettava huomioon asiakirjat, lääkärinlausunnot ja muut hallinnolliset tiedot, jotka se on saanut muilta jäsenvaltioilta, ikään kuin ne olisi laadittu omassa jäsenvaltiossa. Tähän käytäntöön ei ole tullut muutoksia.

Yksityiskohtainen lääkärinlausunto toimitetaan toiseen maahan, jos toinen maa sitä pyytää. EESSIn siirtymäkaudella on sallittua käyttää myös E -lomakkeita. Jos toinen maa pyytää työkyvyttömyyseläkehakemuksen liitteeksi vanhan E 213-lomakkeen, eläkkeenhakijaa on ohjeistettava hankkimaan tämä lomake hakemuksensa liitteeksi. Myös E 213-lomake on saatavilla etk.fi:stä.

Eläketurvakeskuksen soveltamisohje "EU-eläkehakemukseen liittyvät lääketieteelliset lisätutkimukset on päivitetty".
 

Katso Lisää:

Etk.fi > ePalvelut lomakkeet >Eläkevakuuttajien käyttöön> Yksityiskohtainen lääkärinlausunto (Detailed Medical Report)

Uutiseen liittyvät asiakirjat

Kaikki uutiset