• Etusivu
  • Uutiset
  • Muutoksia työeläkemaksuihin ja laskuperusteisiin 2019

Muutoksia työeläkemaksuihin ja laskuperusteisiin 2019

10.01.2019, Julkisuus: Julkinen

Työeläkelaitosten vakuutusmaksut sekä vastuuvelan ja eläkevastuun määrä määräytyvät laskuperusteiden mukaan. Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut laskuperusteiden muutokset vuodelle 2019. Tulorekisteri on aiheuttanut laajoja muutoksia laskuperusteisiin.

TyEL-maksu on keskimäärin 24,4 prosenttia palkasta. Maksun kokonaistaso säilyy samana kuin vuonna 2018. Maksun työkyvyttömyysosa laskee edellisestä vuodesta 0,1 prosenttiyksikköä. Asiakashyvitysten arvioidaan olevan myös 0,1 prosenttiyksikköä pienempiä. Maksun tasausosa säilyy tällöin edellisen vuoden tasoisena. Työntekijän maksuosuus vuonna 2019 on 6,75 tai 8,25 prosenttia riippuen työntekijän iästä. Työntekijän maksuosuus nousee viime vuodesta 0,4 prosenttiyksikköä. Työnantajan maksuosuus vastaavasti laskee 0,4 prosenttiyksikköä ollen keskimäärin 17,35 prosenttia palkkasummasta. Muutokset työntekijän ja työnantajan maksuosuuksissa ovat kilpailukykysopimuksen mukaisia.

Tulorekisteri on aloittanut toimintansa vuoden 2019 alusta. Tulotietojärjestelmästä annetun lain mukaan työnantaja ilmoittaa työntekijöidensä työansiotiedot tulorekisteriin pääsääntöisesti viiden päivän kuluessa palkanmaksupäivästä. Työeläkelaitokset saavat ansiotiedot tulorekisteristä reaaliajassa.

Ennakkomaksumenettelystä on luovuttu. Vastedes palkkatietoihin perustuva työeläkevakuutusmaksu on heti lopullinen. Vakuutusmaksu erääntyy maksettavaksi viimeistään kahden kuukauden kuluessa palkanmaksukuukaudesta.

Työeläkeyhtiöiden laskuperusteessa TyEL-maksulle on määritelty teoreettinen eräpäivä, joka on palkanmaksukuukautta seuraavan kuukauden viimeinen päivä. Ennen teoreettista eräpäivää suoritetulle maksulle ei enää hyvitetä vakuutusmaksukorkoa. Jos vakuutusmaksu erääntyy maksettavaksi teoreettisen eräpäivän jälkeen, maksuun lisätään vakuutusmaksukorko tuosta päivästä alkaen.

TyEL-maksun hoitokustannusosaan on tullut periaatteellinen muutos. Vastedes hoitokustannusosan suuruusalennukset jaetaan vuoden viiveellä. Vuoden 2019 suuruusalennus määräytyy vuoden 2018 palkkasumman ja vuoden 2018 hoitokustannuskertoimien mukaan. Muutoksen myötä vakuutusmaksu voidaan määrittää lopullisena jo kuluvan vuoden aikana.

Laskuperusteet sisältävät myös vuonna 2019 vakuutusmaksun ja rahastojen laskennassa tarvittavien kertoimien arvot.

Kevan jäsenyhteisöjen ja valtion eläkejärjestelmän maksut uudistuvat

Sekä Kevan jäsenyhteisöt että valtion eläkejärjestelmän työnantajat maksavat vuonna 2019 palkkaperusteista eläkemaksua. Tämän lisäksi osa Kevan jäsenyhteisöistä maksaa euromääräistä eläkemenoperusteista maksua.

Palkkaperusteinen eläkemaksu muodostuu kaikille työnantajille yhtä suuresta työansiopohjaisesta eläkemaksusta sekä työnantajakohtaisesta työkyvyttömyyseläkemaksusta. Työansiopohjainen eläkemaksu vastaa tasoltaan TyEL:n keskimääräistä kokonaismaksua ilman TyEL-maksun työkyvyttömyysosaa. Työkyvyttömyyseläkemaksu määräytyy työnantajan työkyvyttömyysriskin perusteella ja on tasoltaan keskimäärin yhtä suuri kuin keskimääräinen TyEL-maksun työkyvyttömyysosa. Jäsenyhteisön palkkaperusteinen eläkemaksu sisältää myös työntekijän eläkemaksun.

Palkkaperusteinen eläkemaksu on vuonna 2019 keskimäärin 24,4 prosenttia. Eläkemenoperusteinen maksu on arviolta 3,95 prosenttia Kevan jäsenyhteisöjen eläkejärjestelmän palkkasummasta.

Laskuperusteet ja kustannustenjakoperusteet ovat Säädöspalvelussa

Eläkelaitosten laskuperusteet ja kustannustenjakoperusteet löytyvät Säädöspalvelusta. Säädöspalvelusta löytyvät lisäksi perustelut perusteiden muutoksille sekä laskuperuste- ja kustannustenjakokertoimien laskentamuistiot.

 

Katso lisää:

Työeläkeyhtiöiden erityisperusteet ja perustelut Säädöspalvelussa

Muiden eläkelaitosten laskuperusteet Säädöspalvelussa

Kustannustenjakoperusteet ja perustelut Säädöspalvelussa

Tietoa työeläkemaksuista ETK.fi -palvelussa
 

Jaa