Työhönpaluun edistämislain ansioraja takuueläkkeen suuruinen - 784,52 euroa kuukaudessa 22.01.2019, Julkisuus: Julkinen

Työhönpaluun edistämislain ansioraja on 1.1.2019 alkaen 784,52 euroa kuukaudessa. Muutos sisältyy viime vuoden lopulla vahvistettuun lainmuutokseen.

Lainmuutos työhönpaluun edistämislain osalta

Työhönpaluun edistämislain ansaintarajan nosto sisältyi hallituksen esitykseen sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ja eräiden muiden lakien muuttamisesta. Työhönpaluun edistämislakiin on lisätty lakiviittaus, jonka mukaisesti työkyvyttömyyseläkkeen lepäämäänjättämisen minimiansaintaraja pysyy jatkossa ilman eri sääntelyä täysimääräisen takuueläkkeen suuruisena.

Lainmuutoksen muita vaikutuksia

Takuueläkettä koskeva korotus nostaa myös eläketukea, sillä se on sidottu takuueläkkeen määrään.

Sairausvakuutuslain vähimmäispäivärahoja kuten sairauspäiväraha, vanhempainpäiväraha, kuntoutusraha ja erityishoitoraha korotetaan työmarkkinatukea vastaavalle tasolle. Lisäksi sairauspäivärahan 55 päivän odotusaika poistuu ja sairauspäivärahaa maksetaan omavastuuajan jälkeen samoin periaattein kaikille vähintään vähimmäismääräisenä.

 

Katso lisää:

Hallituksen esitys HE 206/2018 vp

Kaikki uutiset