Vuoden 2018 osaketuottokerroin on -8,42 prosenttia 25.01.2019, Julkisuus: Julkinen

TyEL-eläkelaitoksilla ja Merimieseläkekassalla on siirtovelvoite osaketuottosidonnaiseen lisävakuutusvastuuseen. Vuosittainen siirto on suuruudeltaan osaketuottokertoimen viidennestä vastaavan vanhuus-, työkyvyttömyys- ja tasausvastuun määrä.

Osaketuottosidonnainen lisävakuutusvastuu puskuroi osaketuottojen vaihteluja. Tämä vastuu on suurimmillaan yksi prosentti vastuuvelasta ja pienimmillään -20 prosenttia vastuuvelasta. Tätä vastuuvelan osaa joko kasvatetaan tai pienennetään eläkelaitosten toteutuneiden osaketuottojen perusteella.

Osaketuottokerroin määräytyy TyEL-eläkelaitosten ja Merimieseläkekassan noteerattujen osakesijoitusten painotettuna keskimääräisenä vuosituottona, josta on vähennetty yksi prosenttiyksikkö.

Vuoden 2018 neljännen neljänneksen vuositasoinen osaketuottokerroin on -42,23 prosenttia. Kvartaalien osaketuottokertoimista laskettu vuoden osaketuottokerroin on -8,42 prosenttia.

Katso lisää:

Osaketuottokertoimen aikasarja Työeläkelakipalvelussa
Rahastoonsiirtovelvoitteesta tarkemmin etk.fissä
Laskentamuistiot Säädöspalvelussa
 

Kaikki uutiset