EESSIn käyttöönotto nytkähti eteenpäin 28.01.2019, Julkisuus: Julkinen

EU:n sosiaaliturva-asetusten edellyttämää laitosten välistä sähköistä tietojenvaihtoa toteutetaan EU-tasoisessa EESSI-hankkeessa (Electronic Exchange of Social Security Information). Eurooppalaisen sosiaaliturvan digitalisaatiossa saavutettiin merkittävä edistysaskel, kun ensimmäiset jäsenvaltiot aloittivat onnistuneesti sähköisen EESSI-sanomaliikenteen.

Ensimmäisenä EESSI-liikenteen ehti tammikuussa 2019 aloittaa Itävalta lähettämällä Slovenialle ilmoituksia Sloveniaan lähetetyistä työntekijöistä.

Euroopan komissio käynnisti EESSI-järjestelmän käyttöönoton siirtymäajan 3.7.2017 alkaen. Jäsenmaat siirtyvät sähköiseen tietojenvaihtoon EESSI-järjestelmän kautta vaiheittain.

Suomen eläkesektorilla aloitetaan EESSI-sanomaliikenne lokakuussa 2019. Työeläkealan ja sidosryhmien EESSI-toteutustyö on parhaillaan käynnissä. Suomi siirtyy EESSI-tietojenvaihtoon keväällä 2019 perhe-etuuksien ja lakisääteisen tapaturmavakuutuksen osalta. Muiden sosiaaliturvan sektoreiden osalta EESSI-sanomaliikenteeseen siirrytään vaiheittain myöhemmin tänä vuonna.

Kaikki uutiset