Asumisperusteinen etuuslainsäädäntö kansainvälisissä tilanteissa muuttuu 1.4.2019 12.02.2019, Julkisuus: Julkinen

Presidentti on vahvistanut 11.1.2019 uuden lain asumisperusteisesta sosiaaliturvalainsäädännöstä rajat ylittävissä tilanteissa. Laki tulee voimaan 1.4.2019.

Eläketurvakeskus uutisoi lähempänä lain voimaantuloa sen vaikutuksista työeläkelainsäädännön soveltamiseen.

 

Lue lisää:

 

Valtioneuvoston päätös

STM:n tiedote

ETK:n uutinen

Kaikki uutiset