Työeläkkeen laskentaopas 2019 on julkaistu 14.03.2019, Julkisuus: Julkinen

 

Työeläkkeen laskentaopas 2019 on ilmestynyt. Vuoden 2017 oppaaseen verrattuna sisällöllisiä muutoksia ei juurikaan ole, mutta opasta on ajantasaistettu ja täsmennetty. 

Työeläkkeen laskentaoppaassa käydään läpi eri eläkemuodot työeläkkeen laskennan kannalta sekä kaikkiin eläkelajeihin liittyvät yhteiset laskentaperiaatteet: työeläkkeeseen oikeuttavien ansioiden laskenta, työeläkkeen karttuminen, ensisijaisten etuuksien vähentäminen työeläkkeestä ja työeläkkeiden tarkistaminen. Vuoden 2019 oppaassa käsitellään ne työeläkkeen laskentasäännöt, joita sovelletaan eläkkeisiin, jotka alkavat vuonna 2019 tai sen jälkeen.

Vuoden 2019 Työeläkkeen laskentaopas julkaistaan vain sähköisessä muodossa Työeläkelakipalvelussa (Julkaisut/Oppaat) ja Eläketurvakeskuksen nettisivuilla (etk.fi/julkaisut).

Katso lisää:

Työeläkkeen laskentaopas 2019

Kaikki uutiset