Laki Digi- ja väestötietovirastosta on vahvistettu 18.03.2019, Julkisuus: Julkinen

Digi- ja väestötietovirastosta annetulla lailla yhdistetään Väestörekisterikeskuksen, maistraattien sekä Itä-Suomen aluehallintovirastossa toimivan maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikön tehtävät uudeksi kokonaisuudeksi Väestörekisterikeskukseen. Samalla viraston nimi muutetaan Digi- ja väestötietovirastoksi. Laki tulee voimaan 1.1.2020.

Digi- ja väestötietovirastosta annetussa laissa säädetään viraston asemasta, organisaatiosta, ohjauksesta ja tehtävistä. Lain mukaan virasto edistää yhteiskunnan digitalisaatiota, turvaa tietojen saatavuutta ja tarjoaa palveluja asiakkaiden elämäntapahtumiin.

Digi- ja väestötietovirastosta annetulla lailla kumotaan myös rekisterihallintolaki, johon Väestörekisterikeskuksen ja maistraattien asema nykyään valtion virastoina perustuu. Lisäksi aluehallintovirastoista annetulla lailla kumotaan aluehallintovirastoista annetun lain 4 §:n 2 momentin 2 kohta, jossa säädetään aluehallintovirastojen tehtävästä maistraattien ohjauksessa, valvonnassa ja kehittämisessä.

Voimaantulo

Lait tulevat voimaan 1.1.2020.

Katso myös:

HE 233/2018 vp ja EV 269/2018 vp

 

Kaikki uutiset