Kevasta annetun lain muutokset on hyväksytty 17.04.2019, Julkisuus: Julkinen

Kevasta annetun lain muutokset tulevat voimaan 1.5.2019. Kevan tehtävänä on hoitaa kunta-alan, valtion ja evankelis-luterilaisen kirkon henkilöstön työkyvyttömyysriskin vähentämiseen liittyvää toimintaa.

Lainmuutosten sisältö

Riskienhallinta

Kevasta annettuun lakiin on lisätty säännös, jonka mukaan Kevalla on velvollisuus tehdä riskiarvio strategisen päätöksenteon ja riskienhallinnan osana. Riskiarviossa Kevan tulee arvioida oleellisten riskien vaikutusta Kevan toimintaan sekä niitä toimenpiteitä, jotka ovat aiheellisia arvioinnissa esiin nousseiden riskien hallitsemiseksi. Riskiarvio tulee tehdä säännöllisesti ja se tulee päivittää viipymättä, jos riskit ovat merkittävästi muuttuneet.

Työkyvyttömyysriskiä vähentävä toiminta

Lakiin lisättiin myös säännös Kevan työkyvyttömyysriskin vähentämiseen liittyvistä tehtävistä. Työkyvyttömyysriskin vähentämiseen liittyvä toiminta säädettiin Kevan tehtäväksi myös valtiotyönantajien osalta. Tehtävät liittyvät Kevan vakuutettujen työn ja työpaikkojen kehittämiseen sekä julkisen sektorin henkilöstön työkykyä tukeviin toimiin. Tehokas työkyvyn ylläpito vaikuttaa työkyvyttömyyseläkkeiden vähenemisen kautta myös keskimääräiseen eläkkeelle siirtymisen ikään.

Kevan on palvelujen valvontaa varten ilmoitettava tietoja palvelujen sisällöstä ja kustannuksista valtiovarainministeriölle sen määräämällä tavalla osana valtionvarainministeriön Kevaan kohdistamaa valvontaa.

Voimaantulo

Lainmuutokset tulevat voimaan 1.5.2019. Riskiarvion tekemistä koskeva säännös tulee voimaan vasta 1.1.2020.
 

Katso lisää:

Hallituksen esitys 278/2018 vp

Kaikki uutiset