Vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen vuositasoinen osaketuottokerroin on 59,38 prosenttia 23.04.2019, Julkisuus: Julkinen

TyEL-eläkelaitoksilla ja Merimieseläkekassalla on siirtovelvoite osaketuottosidonnaiseen lisävakuutusvastuuseen. Vuosittainen siirto on suuruudeltaan osaketuottokertoimen viidennestä  vastaavan vanhuus-, työkyvyttömyys- ja tasausvastuun määrä.
 

Osaketuottosidonnainen lisävakuutusvastuu puskuroi osaketuottojen vaihteluja. Tämä vastuu on suurimmillaan yksi prosentti vastuuvelasta ja pienimmillään -20 prosenttia vastuuvelasta. Tätä vastuuvelan osaa joko kasvatetaan tai pienennetään eläkelaitosten toteutuneiden osaketuottojen perusteella.

Osaketuottokerroin määräytyy TyEL-eläkelaitosten ja Merimieseläkekassan noteerattujen osakesijoitusten painotettuna keskimääräisenä vuosituottona, josta on vähennetty yksi prosenttiyksikkö.

Vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen vuositasoinen osaketuottokerroin oli 59,38 prosenttia. Laskennassa on otettu huomioon vuoden 2018 osaketuottokertoimen laskentaan virheellisesti ilmoitettujen tietojen korjaus. Vuositasoinen osaketuottokerroin ilman korjauksia on 59,45 %.

Katso lisää:

Osaketuottokertoimen aikasarja Työeläkelakipalvelussa
Rahastoonsiirtovelvoitteesta tarkemmin etk.fissä
Laskentamuistiot Säädöspalvelussa

Kaikki uutiset